Harcerski słownik biograficzny

harcerska publikacja biograficzna

Harcerski słownik biograficzny – wielotomowa publikacja, mająca na celu zgromadzenie biografii zasłużonych i nieżyjących osób związanych z polskim harcerstwem. Planowane jest opublikowanie około 700 biogramów w sześciu tomach. Słownik wydawany jest w układzie holenderskim, tzn. w każdym kolejnym woluminie umieszczane są biogramy w układzie alfabetycznym od A do Z.

Harcerski słownik biograficzny
Tematyka biografie harcerskie
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Warszawa
Język polski
Data wydania 2006-
Wydawca Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Marron Edition, Muzeum Historii Polski

Cel słownikaEdytuj

Prezentowani w wydawnictwie instruktorzy i działacze harcerscy poświęcili znaczną część życia harcerstwu, uzyskując w tej działalności wybitne efekty. Wielu z nich właśnie w harcerstwie rozwinęło te swoje cechy charakteru, które pozwoliły im osiągnąć znaczące sukcesy, zarówno w dziedzinie wychowania, jak i profesjach nieraz znacznie od niego odległych. Wybitni przedstawiciele elit II Rzeczypospolitej – mężowie stanu, profesorowie, generałowie – mieli w swoich życiorysach epizody harcerskie, a nawet podkreślali ich wpływ na swoje dalsze losy[1].

RealizacjaEdytuj

Wydawany jest od 2006 przez Muzeum Harcerstwa i Marron Edition. Pierwszy tom ukazał się dzięki dotacji w ramach programu Promocja czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugi - również dzięki wspomnianemu programowi oraz ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od trzeciego tomu finansowanie odbywa się w ramach współpracy z Muzeum Historii Polski. Od pierwszego tomu redaktorem naczelnym słownika jest Janusz Wojtycza, będący równocześnie członkiem zespołu redakcyjnego Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939‒1956 oraz współpracownikiem redakcji Polskiego Słownika Biograficznego[2]. Każdy autor biogramu musi zachowywać zasady pisania zawarte w Instrukcji redakcyjnej HSB[3]. Autorami haseł są zarówno naukowcy (historycy, pedagodzy, archiwiści ze stopniem doktora, doktora habilitowanego i tytułem profesora), instruktorzy harcerscy, będący członkami chorągwianych i hufcowych komisji historycznych ZHP, jak i członkowie rodzin. Biogramy dwóch ostatnich grup są szczegółowo weryfikowane i redagowane tak, aby spełniały warunki naukowości. Każdy tom podlega recenzji co najmniej 3 osób (w tym z tytułem profesora min. 2).

Recenzenci poszczególnych tomów:

 • tom I – prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz[4][5], prof. dr hab. Ryszard Terlecki[6][7]
 • tom II – prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz, prof. dr hab. Janusz Tazbir
 • tom III – prof. dr hab. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. Józef Lipiec[8], prof. dr hab. Zygmunt Ruta, dr Julia Tazbir
 • tom IV – prof. dr hab. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. Józef Lipiec, prof. dr hab. Sławomir Mazur, dr hab. Janina Kamińska

Schemat biogramuEdytuj

Schemat biogramu zamieszczonego w „Harcerskim słowniku biograficznym” oparto na standardzie Polskiego Słownika Biograficznego. Zgodnie z nim każdy artykuł biograficzny składa się z trzech części: hasła, właściwego życiorysu oraz dokumentacji. W haśle obok nazwiska, imienia (imion), innych używanych nazwisk, pseudonimów i dat życia znalazły się: zawód, stopień instruktorski i najważniejsze funkcje pełnione w harcerstwie (w kolejności chronologicznej). Biogramy zostały przygotowane na podstawie opracowań i źródeł drukowanych, a w wielu przypadkach także materiałów archiwalnych, rękopiśmienniczych, wzmianek prasowych, danych z nagrobków oraz informacji uzyskanych od rodzin i osób bliskich. We wskazówkach bibliograficznych zamieszczonych w dokumentacji każdego biogramu podano najważniejsze pozycje drukowane i archiwalia (w kolejności wskazanej przez instrukcję redakcyjną PSB: opracowania ogólne, opracowania, wydawnictwa źródłowe, wzmianki prasowe, archiwalia i źródła rękopiśmiennicze oraz relacje ustne)[1].

Rada redakcyjnaEdytuj

Lista tomówEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Janusz Wojtycza (red.), Harcerski słownik biograficzny, t. 1, Warszawa: Muzeum Harcerstwa, Marron Edition, 2006, ISBN 83-923571-1-6 [dostęp 2020-04-06].
 2. Strona Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [dostęp 2020-04-06].
 3. Instrukcja redakcyjna Harcerskiego Słownika Biograficznego, Warszawa 2002 [dostęp 2020-04-06].
 4. Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Pankowicza cz. 1 [dostęp 2020-04-06].
 5. Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Pankowicza cz. 2 [dostęp 2020-04-06].
 6. Recenzja prof. dr. hab. Ryszarda Terleckiego cz. 1 [dostęp 2020-04-06].
 7. Recenzja prof. dr. hab. Ryszarda Terleckiego cz. 2 [dostęp 2020-04-06].
 8. Recenzja prof. dr. hab. Józefa Lipca [dostęp 2020-04-06].
 9. katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie [1]
 10. Strona Muzeum Harcerstwa [dostęp 2020-04-06].

Linki zewnętrzneEdytuj