Health-Related Fitness

Health-Related Fitness – sprawność ukierunkowana na zdrowie.

Celem sprawności fizycznej jest pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność angażowania się w codzienne zadania z adekwatną energią oraz satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach[1]

Według autorów sprawność fizyczna obejmuje: funkcje krążeniowo-oddechowe, względną szczupłość ciała, siłę mięśniową, wytrzymałość i gibkość.

H-RF odnosi się do tych komponentów sprawności, które są efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej oraz które mają związek z poziomem stanu zdrowia.

Komponenty te są określone:

 • zdolnością do podejmowania codziennej aktywności z wigorem i żwawo,
 • takim stanem cech i zdolności, który wskazuje na niskie ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób i osłabienia sił w wyniku małej aktywności[2].

Definicja sprawności w ramach koncepcji H-RF obejmuje następujące komponenty[3]:

1. Sprawność morfologiczna

 • BMI (Body Mass Index),
 • dystrybucja tłuszczu,
 • mineralna gęstość kości

2. Sprawność mięśniowo-szkieletowa

3. Sprawność motoryczna

 • kontrola postawy ciała jako kombinacja równowagi, koordynacji, kontroli psychicznej i szybkości neuromięśniowej

4. Sprawność krążeniowo-oddechowa

 • submaksymalna zdolność wysiłkowa i wytrzymałość,
 • system dostarczania tlenu,
 • resynteza ATP,
 • procesy termoregulacyjne,
 • VO2max (maksymalny minutowy pobór tlenu)

5. Sprawność przemian metabolicznych

Z uwagi na brak możliwości dokładnego przetłumaczenia z języka angielskiego terminu Health-Realted Fitness, zdecydowano pozostawić go w formie niezmienionej[4].

PrzypisyEdytuj

 1. Howley E. T., Franks B. D. (1997): Health Fitness Instructors. Handbook. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
 2. 2. Bouchard C., Shephard R. J. (1994): Physical activity, fitness and health: the model and key concepts. [In:] Physical activity, fitness and health. Red. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 77-88.
 3. 3. Skinner J. S., Oja P. (1994): Laboratory and field tests for assessing health-related fitness. [In:] Physical activity, fitness and health. Red. C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, 160-179.
 4. Osiński W. (2003): Antropomotoryka. Podręczniki, 49, Poznań, AWF.

Zobacz teżEdytuj

Kultura fizyczna

Sport

Zdrowie