Hellenowie (plemię)

Hellenowie – małe starożytne plemię żyjące w południowej Tesalii (Achaja Ftiocka).

Od nazwy tego plemienia pochodzi własna nazwa wszystkich Greków – Hellenowie oraz GrecjiHellada. Nazwa ta występuje u Homera tylko w odniesieniu do tesalskiego plemienia. Wszystkich Greków Homer nazywał Achajami, Danajami lub Argiwami. Słowa ῾Ελλάς i ῾Έλληνοι (współcześnie Ελλάδα i Έλληνες) upowszechniły się stopniowo dopiero we wczesnym okresie klasycznym – najpierw na oznacznie całości Tesalii, dopiero następnie na oznaczenie całej Grecji, pod wpływem mitu o powrocie Heraklidów.