Hello world

Program

Hello world (ang. Witaj świecie) – program, którego jedynym celem jest wypisanie na standardowym wyjściu napisu "Hello World!" lub innego prostego komunikatu.

Skrypt Hello, world! w Scratch

Program taki ma na celu jedynie demonstrację języka, środowiska bądź biblioteki, w której był napisany. Nazwą tą określa się też wszystkie inne trywialne programy, dla których jedynym celem istnienia jest demonstrowanie sposobów programowania.

Programiści, ucząc się danego języka lub zaczynając naukę programowania, często piszą samodzielnie Hello world jako swój pierwszy program. Aktualnie w środowiskach informatycznych oraz w wielu kursach jest on swego rodzaju tradycyjnym elementem.

HistoriaEdytuj

Pierwszy program tego typu prawdopodobnie został opublikowany w roku 1967 i był napisany w języku BCPL[1].

W roku 1972 Brian Kernighan i Stephen Johnson w publikacji A Tutorial Introduction to the Language B przedstawili, jako przykład wykorzystania zmiennych zewnętrznych, kod wypisujący komunikat hello world[2]:

 main(){
  extrn a,b,c;
  putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar('!*n');
  }

 a 'hell';
 b 'o, w';
 c 'orld';

Ten przykład został zaadaptowany do języka C i opublikowany w 1974 roku w publikacji Programming in C: A Tutorial. Kod wypisuje komunikat hello world[3] (bez wielkich liter i wykrzyknika):

main()
{
    printf("hello, world");
}

PrzykładyEdytuj

Poniżej przedstawiono przykładową implementację programu Hello world! w:

#include <stdio.h>

void main(void)
{
  printf("Hello world!");
}
public class HelloWorld
{
  public static void Main ()
  {
    System.Console.Write("Hello World!");
  }
}
#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Hello world!";
  return 0;
}
import std.stdio;

void main() {
  writeln("Hello world!");
}
print("Hello world!")
program HelloWorld
  PRINT *,"Hello world!"
end program HelloWorld
printfn "Hello world!"
public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hello world!");
  }
}
public class HelloWorld {
  public static void main() {
     System.out.println("Hello world!");
  }
}
Class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hello world!");
  }
}
procedure main() {
write ("Hello world!");
end
void main() {
 print("Hello world!");
}
begin
 writeln('Hello world!');
end.
say Hello world!
<?php
echo('Hello world!');
?>
document.write("Hello world!");
puts 'Hello world!'
echo Hello world!
WScript.Echo "Hello world!"
fun main(args: Array<String>) {
  println("Hello world!")
}
print('Hello world!')
print("Hello world!")
SELECT "Hello World!";
Public Class HelloWorld
  Public Shared Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello world!")
  End Sub
End Class
section .data
  msg   db   "Hello world!",0xa
  len   equ   $ – msg
 section .text
  global _start
 _start:
  mov   edx,len
  mov   ecx,msg
  mov   ebx,1
  mov   eax,4
  int   0x80
 (=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk**
 hKs_dG5[m_BA{?-Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O<
 • Często się można również spotkać z użyciem Hello World w HTML, mimo że nie jest to język programowania.
<html>
  <body>
    <p>Hello World!</p>
  </body>
</html>

PrzypisyEdytuj

 1. BCPL (ang.). Jargon File. [dostęp 2013-12-19].
 2. S. C. Johnson and B. W. Kernighan: THE PROGRAMMING LANGUAGE B (ang.). Bell Laboratories. s. 4. [dostęp 2016-08-24].
 3. Brian W. Kernighan: Programming in C: A Tutorial (ang.). Bell Laboratories. [dostęp 2013-12-19].
 4. C Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
 5. Hello World in C# (ang.). [dostęp 2016-10-26].
 6. Pascal Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
 7. PHP Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
 8. JavaScript Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj