Hemafereza

Hemafereza – w medycynie określenie procedur wykonywanych za pomocą separatorów komórkowych, polegających na usunięciu z krwi określonego jej składnika.

Rozróżnia się:

  • plazmaferezę - polegającą na usunięciu osocza
    • plazmafereza częściowa - usunięcie pewnej objętości osocza pacjenta i zastąpienie tej objętości preparatem osoczozastępczym typu albumina ludzka
    • plazmafereza całkowita - usunięcie całej objętości osocza i przetoczenie tożsamej jego ilości - tak zwana wymiana osocza (ang. plasma exchange)
    • plazmafereza perfuzyjna - odseparowanie osocza i przepuszczenie go przez kolumnę adsorpcyjną, celem pozbawienia go niepożądanej lub szkodliwej substancji
  • cytaferezę - polegająca na usunięciu jednego z elementów morfotycznych krwi

BibliografiaEdytuj