Henryk Domański

polski socjolog

Henryk Domański (ur. 1952) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Henryk Domański
Ilustracja
Data urodzenia

1952

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: socjologia
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Życie i działalność naukowaEdytuj

W latach 1971–1976 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1983 obronił doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przedkładając pracę Rola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej, w 1987 habilitował się (Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna). Od 1993 jest profesorem nauk humanistycznych.

Wykładał między innymi w Inter-University Centre for Postgraduate Studies w Dubrowniku. Był stypendystą Uniwersytetu w Heidelbergu, Nuffield College i Saint Ann College na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytetu Stanu Ohio, Narodowego Uniwersytetu Australijskiego (Canberra). Był dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w latach 2000-2012.

Jest członkiem Komitetu Socjologii PAN. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[1].

Jest w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kierownikiem Zespół Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. Pracuje także w Collegium Civitas, gdzie pełnił funkcje prorektora.

Zajmuje się między innymi badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów podziału społeczeństwa na warstwy.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek na temat stratyfikacji i ruchliwości społecznej oraz metodologii badań społecznych. Redaktor naczelny czasopisma ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody. W latach 1997–2000 był redaktorem naczelnym Studiów Socjologicznych.

Wybrane publikacje książkoweEdytuj

Autor lub współautor

 • Rola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej, Wrocław 1985, Ossolineum.
 • (ze Zbigniewem Sawińskim) Wymiary struktury społecznej. Analiza porównawcza, Wrocław 1986, Ossolineum
 • Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Wrocław 1987, Ossolineum.
 • (z Januszem Witkowskim) Struktura społeczno-zawodowa a ruchliwość społeczna i przestrzenna w Polsce Warszawa 1989, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • (współautor) Struktura społeczna: schemat konceptualny i warsztat badawczy, Warszawa 1989, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • (ze Zbigniewem Sawińskim) Wzory prestiżu a struktura społeczna, Wrocław 1991, Ossolineum
 • Klasy społeczne, grupy społeczno-zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991, Wydawnictwo IFiS PAN
 • Zadowolony niewolnik. Studium o zróżnicowaniu społecznym między kobietami i mężczyznami w Polsce, Warszawa 1992, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Społeczeństwa klasy średniej, Warszawa 1994, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. s. 326.
 • Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 1996, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, s. 245.
 • Wpływ ankieterów na postawy wyborcze. Wybory parlamentarne '97 w Polsce, Warszawa 1998, CBOS
 • Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach Warszawa 1999, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Prestiż, Wrocław 1999, Fundacja Nauki Polskiej, Wydawnictwo Funna.
 • On the Verge of Convergence. Social Stratification in Eastern Europe, Budapest 2000, Central European University Press
 • Hierarchie i bariery społeczne w Polsce w latach 90., Warszawa 2000, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych
 • (z Mike Ingham i Hilary Ingham) Women on the Polish Labor Market, Budapest 2001, Central European University Press
 • Polska klasa średnia, Wyd. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i Wyd. Wrocławskie, Wrocław 2002, s. 172
 • Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych. Warszawa 2002, s. 124
 • O ograniczeniach badań nad strukturą społeczną, Warszawa 2002, Wydawnictwo IFiS PAN
 • O ruchliwości społecznej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004
 • Struktura Społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 277
 • Polska. Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005
 • (z Z.Sawińskim i K.M. Słomczyńskim) Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7388-130-3.
 • (z D. Przybyszem) Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.
 • (z Z.Sawińskim i K.M. Słomczyńskim) Sociological tools measuring occupations. New classification and scales, tłum. Jerzyna Słomczyńska, Warszawa 2009, Wydawnictwo IFiS PAN (oryg. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce 2007)
 • Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 285, ISBN 978-83-7383-398-2.
 • Sprawiedliwe nierówności zarobków. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 180.
 • Czy są w Polsce klasy społeczne? Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 256, ISBN 978-83-64682-39-1.

Redakcja prac zbiorowych

 • (współredaktor) Co to znaczy być kobietą w Polsce?, Warszawa 1995, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor) Elementy nowego ładu, Warszawa 1997, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor) Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa 1999, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor z Antoniną Ostrowską i Andrzejem Rychardem) Jak żyją Polacy?, Warszawa 2000, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor) Niepokoje polskie, Warszawa 2004, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor z Antoniną Ostrowską i Pawłem B. Sztabińskim) W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Warszawa 2006, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • (współredaktor) Publicystyczny komentarz socjologów, analizy, polemiki, wywiady, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, ISBN 83-7388-114-X.
 • (redaktor) Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7388-167-9.
 • (redaktor) Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7388-160-0.
 • (współredaktor z Andrzejem Rychardem) Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?, Warszawa 2010, Wydawnictwo IFiS PAN

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj