Henryk I niemodliński

Henryk (ur. ok. 1345, zmarł 14 września 1382) – książę na Niemodlinie i Prudniku w latach 1362/1365–1382 (do 1369 razem z bratem Wacławem).

Henryk I niemodliński
Książę niemodliński
(w latach 1362/1365-1369 współrządy z braćmi Bolesławem i Wacławem)
Okres

od 1362/1365
do 1382

Poprzednik

Bolesław Pierworodny

Następca

Henryk II niemodliński
Bolko IV opolski
Bernard niemodliński

Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

ok. 1345

Data śmierci

14 września 1382

Miejsce spoczynku

Kolegiata św. Bartłomieja w Głogówku

Ojciec

Bolesław Pierworodny

Matka

Eufemia wrocławska

Małżeństwo

Katarzyna Luksemburska

Henryk był najmłodszym (trzecim) synem księcia niemodlińskiego Bolesława Pierworodnego i Eufemii Wrocławskiej. Po śmierci ojca, która nastąpiła pomiędzy 1362 a 1365 rokiem początkowo rządził z braćmi z Bolesławem II (zm. 1367 lub 1368) i Wacławem (zm. 1369), by po ich zgonach od 1369 roku skupić w swoich rękach całość rządów w księstwie niemodlińskim. Około 1370 roku Henryk zawarł układ sukcesyjny z książętami opolskimi Bolkiem III i Władysławem Opolczykiem (zatwierdzony przez cesarza Karola IV w lutym i marcu 1372 roku), na mocy którego po bezpotomnej śmierci księcia niemodlińskiego jego władztwo miało przejść do Piastów Opolskich.

Henryk toczył długotrwały spór z biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli w sprawie zagarnięcia zamku Jawornik, który zakończyła dopiero śmierć biskupa w 1376. Z jego następcą księciem legnickim Wacławem, Henryk ułożył już stosunki poprawne zamieszkując pod koniec życia w należącym do biskupa Otmuchowie. Miejscowością, którą szczególnie sobie upodobał, był Głogówek, któremu w 1373 roku nadał prawa miejskie. W 1379 roku ufundował tamże kolegiatę, której dochody zabezpieczył dwiema wsiami. Pomiędzy 1365 a 1372 rokiem poślubił Katarzynę, córkę margrabiego morawskiego Jana Henryka Luksemburskiego i Małgorzaty opawskiej. Małżeństwo pozostało jednak bezdzietne, a Katarzyna zmarła już 1378 roku. Henryk niemodliński zmarł 14 września 1382 roku i został pochowany w kolegiacie Św. Bartłomieja w Głogówku.

Księstwo niemodlińskie po śmierci Henryka, wbrew wcześniejszym umowom, jako opróżnione lenno próbował Wacław IV Luksemburski przekazać odpłatnie księciu cieszyńskiemu Przemysławowi I Noszakowi, jednak na skutek oporu książąt opolskich w 1383 roku decyzja ta uległa zmianie. Ostatecznie księstwo uległo podziałowi między Władysława Opolczyka (Głogówek), synów Bolka III (Niemodlin) i księcia żagańskiego Henryka VIII Wróbla (Prudnik).