Henryk Jakubanis (ur. 14 marca 1879 we Kulebakach w guberni niżnonowogrodzkiej, zm. 9 kwietnia 1949 w Lublinie) – polski filolog klasyczny i filozof, profesor Uniwersytetu im. Św. Włodzimierza w Kijowie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Henryk Jakubanis
Data i miejsce urodzenia

14 marca 1879
Kulebaki

Data i miejsce śmierci

9 kwietnia 1949
Lublin

profesor nauk filologicznych
Specjalność: filologia klasyczna
Alma Mater

Uniwersytet w Kijowie

Habilitacja

1908

Profesura

1919

Uczelnia

Uniwersytet w Kijowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pierwsza strona notatek z wykładów H. Jakubanisa (1879-1949)

Życiorys edytuj

Absolwent gimnazjum w Jełat´mie (1897 - z wyróżnieniem). W latach 1897-1902 odbył studia w zakresie filologii klasycznej i filozofii na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu im. Św. Włodzimierza w Kijowie. W latach 1902-1908 i 1914-1921 uczył logiki, psychologii, filologii klasycznej i historii filozofii w Kijowie, m.in. na Uniwersytecie św. Włodzimierza (od 1908 jako docent prywatny, od 1917 docent etatowy, od 1919 profesor nadzwyczajny). W latach 1920-1921 pełnił także funkcję wicedziekana Wydziału Historyczno-Filologicznego, a 1921-1922 rektora. W 1922 r. przeniósł się do Lublina i od 1922 był profesorem filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznym (1922-1939, dziekan 1923-1925) i Wydziale Teologicznym (1924-1929) KUL. W latach 1939-1940 był więziony na zamku w Lublinie. W jesieni 1940 roku, wskutek upadku na ulicy, doznał wstrząsu mózgu i przez 7 tygodni ciężko chorował. W listopadzie 1944 przez kilka miesięcy prowadził wykłady na KUL, które musiał przerwać z powodu choroby.

Wybrane publikacje edytuj

Bibliografia edytuj

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939: we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, wstęp i red. Grażyna Karolewicz, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1989, s. 367.
  • Grażyna Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1-2, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994.
  • Józef Pastuszka, Henryk Jakubanis (1879—1949) Wspomnienie pośmiertne, "Roczniki Filozoficzne" 2/3 (1949/1950), s. 344-346.