Henryk Wejman

polski duchowny rzymskokatolicki

Henryk Wejman (ur. 17 grudnia 1959 w Choszcznie) – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński od 2014.

Henryk Wejman
Biskup tytularny Siniti
Ilustracja
Henryk Wejman (2015)
Servire Deo Misericordiae
Służyć Bogu Miłosierdzia
Kraj działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

17 grudnia 1959
Choszczno

Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński
Okres sprawowania

od 2014

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Prezbiterat

15 kwietnia 1984

Nominacja biskupia

22 listopada 2014

Sakra biskupia

20 grudnia 2014

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

20 grudnia 2014

Miejscowość

Szczecin

Miejsce

bazylika archikatedralna św. Jakuba

Konsekrator

Celestino Migliore

Współkonsekratorzy

Andrzej Dzięga
Grzegorz Kaszak

Życiorys edytuj

Urodził się 17 grudnia 1959 w Choszcznie[1]. Brat księdza Grzegorza Wejmana, historyka Kościoła[2]. W latach 1974–1978 kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie, uzyskując świadectwo dojrzałości[3]. W 1978 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej w Gościkowie-Paradyżu, które od 1981 kontynuował w Szczecinie[3][4]. Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 kwietnia 1984 w katedrze szczecińskiej przez posługę biskupa Kazimierza Majdańskiego[3], inkardynowany został do diecezji szczecińsko-kamieńskiej[5]. Studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości odbył w latach 1986–1988 i 1988–1990 na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu[1][3]. Tamże w 1988 uzyskał licencjat, a w 1990 doktorat nauk teologicznych na podstawie dysertacji Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II). Pracę doktorską nostryfikował w 1991 na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Habilitację w zakresie teologii duchowości otrzymał w 1997 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego. W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych[1].

Pracował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Króla w Świnoujściu (1984–1985), św. Józefa w Szczecinie (1988–1989)[3] i Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Szczecinie (1990)[1][3]. W międzyczasie pełnił funkcje kapelana Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie (1988), duszpasterza akademickiego (1988–1989) i służył jako pomoc duszpasterska w parafii św. Stanisława Kostki w Karnicach (1989)[3]. W 1991 był proboszczem parafii św. Kazimierza w Szczecinie, a w latach 1991–1993 parafii św. Brata Alberta w Szczecinie[3]. W 1990 piastował stanowisko zastępcy dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Od 1990 do 1991 był dyrektorem wydziału duszpasterskiego szczecińskiej kurii biskupiej. W 2009 został członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej[1]. Był współorganizatorem I synodu metropolii szczecińsko-kamieńskiej[2]. W 2008 został mianowany kanonikiem gremialnym Szczecińskiej Kapituły Katedralnej, a w 2013 otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości[1].

W latach 1993–1998 był ojcem duchownym w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Podjął wykłady i seminaria z teologii duchowości w szczecińskim seminarium duchownym i w szczecińskiej filii Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1998–1999 zajmował stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie prowadził wykłady z ontologii i z historii filozofii średniowiecznej[3]. W latach 1999–2003 był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[6], sprawując tamże urząd prodziekana ds. sekcji zamiejscowych[1] i prowadząc zajęcia z teologii duchowości[3]. W 2004 powrócił na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego i podjął wykłady z teologii duchowości. W 2004 został kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości, a w 2012 objął urząd dziekana Wydziału Teologicznego[3].

Wszedł w skład Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Został ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej[1]. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: relacji między alternatywnymi ruchami religijnymi a duchowością chrześcijańską, doświadczeń religijnych i mistycznych człowieka, zastosowania metod właściwych fenomenologii do teologii duchowości, duchowości miłosierdzia, a także komplementarności duchowości stanów życia w Kościele[1].

22 listopada 2014 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej ze stolicą tytularną Siniti[5][7]. Święcenia biskupie otrzymał 20 grudnia 2014 w bazylice archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie[1][8]. Udzielił mu ich arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, któremu asystowali Andrzej Dzięga, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński, i Grzegorz Kaszak, biskup diecezjalny sosnowiecki[9]. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servire Deo Misericordiae” (Służyć Bogu Miłosierdzia)[4].

W Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego[10] oraz Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych[11], a także delegatem ds. Egzorcystów w Polsce i członkiem Rady Naukowej[10].

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g h i j Ks. prof. dr hab. Henryk Wejman biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. szczecin.kuria.pl, 2014-11-22. [dostęp 2014-11-22].
 2. a b Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. ekai.pl (arch.), 2014-11-22. [dostęp 2018-11-28].
 3. a b c d e f g h i j k Biogram Biskupa Nominata. szczecin.kuria.pl, 2014-11-22. [dostęp 2014-11-23].
 4. a b R. Gołębiowski. Służyć Bogu Miłosierdzia. „Niedziela”. 50/2014 (edycja szczecińska). s. 1–4. ISSN 0208-872X. [dostęp 2014-12-20]. 
 5. a b Nomina dell’Ausiliare di Szczecin-Kamień (Polonia). press.vatican.va, 2014-11-22. [dostęp 2014-11-22]. (wł.).
 6. Ks. prof. Henryk Wejman – biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. episkopat.pl (arch.), 2014-11-22. [dostęp 2016-11-11].
 7. Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. episkopat.pl (arch.), 2014-11-22. [dostęp 2016-11-11].
 8. Szczecin: święcenia biskupie ks. prof. Henryka Wejmana. ekai.pl (arch.), 2014-12-20. [dostęp 2018-11-28].
 9. Henryk Wejman. catholic-hierarchy.org. [dostęp 2014-12-13]. (ang.).
 10. a b Henryk Wejman na stronie Konferencji Episkopatu Polski. episkopat.pl. [dostęp 2018-11-28].
 11. Wybory 388. Zebrania Plenarnego KEP. depeszekai.pl, 2021-03-11. [dostęp 2021-03-14].

Linki zewnętrzne edytuj