Henryk Zins

polski historyk

Henryk Zins (ur. 6 maja 1922 w Lublinie, zm. 1 lutego 2002 tamże) – polski filozof, historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych (1964), w latach 1972–1975 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor m.in. monografii Historia Anglii (1971) i Historia Kanady (1975).

Henryk Zins
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

6 maja 1922
Lublin

Data i miejsce śmierci

1 lutego 2002
Lublin

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia Anglii
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1949

Profesura

1964[1]

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

Urodził się jako syn Henryka i Julii (z Jabłonowskich) 6 maja 1922 roku. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lublinie. Gimnazjum ukończył w Przemyślu, by powrócić na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował równocześnie filozofię, ekonomię i filologię angielską. Tytuł magistra filozofii otrzymał w 1948 roku, a już rok później doktoryzował się.

Od 1955 roku pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Humanistycznego (1956 – 1958 i 1960 – 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (1957 – 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Średniowiecznej (1962 – 1970), dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej (1972 – 1975)[2], kierownika Zakładu Historii Ustrojów Anglosaskich w Instytucie Historii (1972 – 1976)[3].

Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych: w Kanadzie (1968-1971), Kenii (1975-1982), Nigerii (1982-1985), Zimbabwe (1985-1989) oraz Botswanie (1989-1999). Czas spędzony w tych krajach przyniósł owoce w postaci opracowań historii krajów, w których pracował, dziejów tamtejszych skupisk Polonii a także szerokiej działalności popularyzującej Polskę, jej przeszłość i kulturę. Dał się też poznać jako propagator historii i kultury polskiej na świecie[4].

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 
Grób prof. Henryka Zinsa na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie

Ostatnie lata profesor Henryk Zins spędził w Lublinie prowadząc wykłady w UMCS i Wyższej Szkole Dziennikarstwa. Zmarł 1 lutego 2002 roku w Lublinie.

Jego uczniem był m.in. prof. Mieczysław Wieliczko.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Polacy w Kanadzie. (seria 'Z dziejów Polonii', nr 1) Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS, Lublin 1975
 • Historia Kanady. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1975
 • Zarys ruchów i myśli społecznej epoki feudalnej do początku XVII w.(zagadnienia wybrane) UMCS, Wydział Humanistyczny, Lublin 1974
 • Z dziejów walk społecznych na Pomorzu Wschodnim w początkach Reformacji (Elbląg, Królewiec). Annales UMCS, Vol. IX, 6, Sectio F, 1954 / UMCS, Lublin 1957
 • Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku. Walki społeczne w Prusach w początkach reformacji i ich geneza.PWN, Warszawa 1953
 • Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI w. TN KUL, Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego. Lublin 1951
 • Ze stosunków Polsko-Angielskich w poł. XV wieku. Sprawa Orderu Podwiązki dla Kazimierza Jagiellończyka. Zapiski Historyczne, Tom XXXIII, zeszyt 1, 1968
 • Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku. PolNord – Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2000, ISBN 83-86181-58-3
 • Echa odkryć Kopernika w literaturze angielskiej na początku XVII w. Euhemer – Przegląd Religioznawczy, nr 1 (87), 1973
 • England and the Baltic in the Elizabethan era. Translated by H. C. Stevens, 1972. Sponsored by LTN. Manchester University Press. UK ISBN 0-7190-0471-3 US ISBN 0-87471-117-7
 • Ekspansja i zmierzch Imperium Brytyjskiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 ISBN 83-227-1842-X
 • Szkice o Anglii i Afryce. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978
 • Polska w oczach Anglików XIV-XVI w. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 ISBN 83-227-1990-6
 • W świecie anglosaskim. Studia i szkice o Anglii i Kanadzie. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975
 • Historia Anglii. Ossolineum (1995) 2001 ISBN 83-04-04589-3
 • Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 ISBN 83-22717-18-0
 • W kręgu Mikołaja Kopernika. Polskie Towarzystwo Historyczne O. Lublin i Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
 • Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira. Polskie Towarzystwo Historyczne O. Lublin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1972
 • Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001 ISBN 83-88238-84-1
 • Kupcy i kidnaperzy. Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ameryki. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999 ISBN 83-227-1424-6
 • Historia Zimbabwe. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003 ISBN 83-88938-50-9
 • Historia Afryki Wschodniej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1986. ISBN 83-04-01702-4
 • Polacy w Afryce Wschodniej. Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe UMCS, Lublin 1978

Ordery i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Prof. zw. dr Henryk Zins, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2022-10-30].
 2. O Instytucie Anglistyki UMCS - Historia
 3. Sylwetka profesora Zinsa
 4. tamże

BibliografiaEdytuj

 • Sylwetka profesora Zinsa
 • Edward Alfred Mierzwa: In memoriam: Henryk Zins (5 V 1922 – 1 II 2002), Kwartalnik Historyczny nr 1, 2003
 • Antoni Krawczyk: Pro memoria: Henryk Zins. Forum Akademickie 11-12, 2003
 • Henryk Zins: Przez epoki i kontynenty. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. ISBN 83-227-0869-6.