Otwórz menu główne

Herb Świdnika

Herb miasta Świdnik

Herb Świdnika przedstawia na błękitnym polu biało-czerwoną literę "S" w kształcie wirującego śmigła, zwieńczonego lotką skrzydła.

Spis treści

SymbolikaEdytuj

W herbie Świdnika występują trzy barwy:

Także połączenie barwy czerwonej i srebrnej w godle herbu symbolizuje odwagę.

Cały herb nawiązuje do lotniczego charakteru miasta, co związane jest z wybudowaniem w Świdniku fabryki samolotów i śmigłowców. Ponadto godło, ze względu na swój kształt, nawiązuje do pierwszej litery nazwy miasta.

HistoriaEdytuj

Geneza herbu Świdnika sięga 1977 roku, kiedy to miejska rada narodowa ogłosiła konkurs na opracowanie projektu. Zwycięzcą wybranym spośród trzynastu plastyków biorących udział w konkursie został Henryk Szulc z Lublina.

W 1993 roku władze miasta zwróciły się do Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Lublinie z prośbą o pomoc przy uporządkowaniu całej sfery symboliki samorządowej: chorągwi, flagi, sztandaru i pieczęci. Wtedy została wykonana przez plastyka z Lubartowa - Dariusza Dessuaera – nowa wersja używanego wcześniej herbu. Zmiany wynikały z potrzeby opracowania wzorca, który byłby jedynym poprawnym opracowaniem służącym do reprodukowania.

Uchwała Rady Miasta z 18 marca 1993 roku głosi: „Dla wyrażenia wspólnoty miejskiej i jej samorządności, nawiązując do przeszłości i nazwy miasta, nakazując czujność o kształt przyszłości ustanawia się następujące znaki miasta Świdnika: herb, chorągiew, flagę, sztandar, pieczęć. Są one otaczane największą czcią mieszkańców miasta, stanowią symbol ich wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu. Wyrażają gotowość do podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania wspólnego dobra” (Nasz Świdnik. 50 lat miasta Świdnika, pod red. P. Jankowskiego, A. Mieczkowskiego, S. Myka, Świdnik 2004, s.25) W intencji autora projektu: „herb jest niejako ruchomy – ma śmigło i ruch rysujący literę „Ś”. Herbarz miast polskich autorstwa Andrzeja Plewako* i Józefa Wanaga, opisuje herb Świdnika następująco: „w polu błękitnym biała stylizowana duża litera „Ś” z czerwonym podbiciem” (A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 413). Prof. Józef Szymański, autor propozycji blazonowania herbu przyjętej przez Radę Miasta Świdnik w uchwale z 18 marca 1993 roku, opisał herb w inny sposób: „w polu błękitnym kula srebrna i czerwona z taż lotką, przy czym barwa srebrna układa się w kształt litery Ś” (Nasz Świdnik. 50 lat miasta Świdnika, s. 27.).

Pomimo poprawek z 1993 roku herb jest niepoprawnie skonstruowany:

  • Nakładają się na siebie barwy i metale. Barwy to błękit tła i czerwień skrzydła, metal to srebrny inicjał S. W zasadzie jest tak, że można umieścić barwę na metalu lub metal na barwie. Nigdy barwa na barwie i metal na metalu
  • Przedmioty heraldyczne w polu tarczy wprawdzie nie dotykają jej krawędzi (i nie powinny), ale można się przyczepić do tego, że są proporcjonalnie za duże w stosunku do pola tarczy. Odległość od krawędzi tarczy powinna wynosić mniej więcej 1/7 jej długości.
  • Nałożenie na siebie skrzydła i S sprawia, że godło jest nieczytelne, zwłaszcza czerwone skrzydło, a czytelność i związana z nią komunikatywność herbu to jego podstawowe funkcje.

Herb wymaga więc całkowitej zmiany. Obecnie funkcjonują dwie jego różniące się znacząco wersje.

BibliografiaEdytuj

  • Jankowski P., Mieczkowski A., Myk S. (red.), Nasz Świdnik. 50 lat miasta Świdnika, Urząd Miasta Świdnik, Świdnik, 2004.
  • Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Warszawa 1994.

Zobacz teżEdytuj