Otwórz menu główne
Herb Będzina
XVII-wieczny herb Będzina z trzema wieżami, bez róź.

Herb miasta Będzinatarcza herbowa przedstawia w polu czerwonym mur obronny z dwiema blankowanymi wieżami i bramę wjazdową ze złotymi wrotami. Po bokach wież są widoczne białe róże, zaś nad nimi złota królewska korona. Herb nawiązuje do obronnego znaczenia grodu i faktu, iż zamek, jak i miasto należały do króla. Wzór herbu wzięto zapewne z królewskiego Krakowa. Najstarszy przekaz pieczęci lakowej z herbem miasta pochodzi z XVII wieku. Znamy go dzięki rysunkowi zawartemu w pracy Mariana Kantora-Mirskiego w okresie międzywojennym, gdyż sama pieczęć nie przetrwała II wojny światowej. Herb XVII-wieczny różnił się od dzisiejszego tym, że zawierał trzy wieże, a po ich bokach nie było białych róż. Rysunek zaś otaczał stylizowany wieniec z roślin i napis po łacinie "Civitas Regi Bendzinensis".

Zobacz też: flaga Będzina