Otwórz menu główne

Herb Międzyrzeca Podlaskiego

Herb miasta Międzyrzec Podlaski

Oficjalnie uznanym herbem miasta jest herb zatwierdzony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 marca 1938 roku. Wyobraża on srebrną podkowę barkiem do góry na polu błękitnym, z jednym krzyżem srebrnym na barku i drugim bez lewego ramienia także srebrnym w środku. Bardzo trudno jednoznacznie określić, czy herb ten jest herbem pierwotnym miasta, a jeśli tak, to kiedy powstał. Specjaliści w tej dziedzinie nie są w stanie zająć bezspornie jednego stanowiska. Na pewno jednak jest to herb, dla którego wzorcem była pieczęć z herbem miasta odciśnięta na dokumentach miejskich z roku 1777 w "Juramencie miast" ("Przysięga miast") przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie do wybuchu II wojny światowej.

W połowie XIX wieku zostały opracowane projekty herbu dla miasta Międzyrzec Podlaski przez władze Królestwa Polskiego. Można je znaleźć w Albumie B. Podczaszyńskiego. Należy je jednak uznać za wtórne i niemające zastosowania, zawierają one bowiem charakterystyczną próbę dostosowania wizerunku herbu miasta do jego najistotniejszej aktualnej roli.

Zobacz teżEdytuj