Herb Prus

Herb Królestwa Prus wywodzi się z herbu, jaki nadał Albrechtowi Hohenzollernowi król Polski Zygmunt I Stary, jako dziedzicznemu księciu w Prusach, w akcie hołdu lennego, który miał miejsce 10 kwietnia 1525 w Krakowie, znanym w historiografii polskiej jako hołd pruski 1525.

Prusy Zakonne (wiek XIII–1466)Edytuj

Prusy Królewskie (1466–1793)Edytuj

Prusy Książęce – Księstwo Pruskie (1525–1657)Edytuj

Królestwo Prus (1701–1918)Edytuj

Kraj związkowy Rzeszy (1918–1945)Edytuj

Zobacz teżEdytuj