Otwórz menu główne
Herb gminy Dąbrowa Zielona
Herb Poraj Stanisława Dąbrowskiego nad przejściem na zakrystię kościoła parafialnego w Dąbrowie Zielonej

Herb gminy Dąbrowa Zielona przedstawia w polu zielonym od czoła różę srebrną ze środkiem i listkami złotymi, od podstawy dwa liście dębowe, każdy z żołędziem, złote, w klin.

SymbolikaEdytuj

Róża została zaczerpnięta z herbu Poraj rodziny Dąbrowskich. Rodzina ta posiadała Dąbrowę Zieloną od XIII wieku do XVII wieku. Pierwszym właścicielem wsi był Spitygniew (wojewoda łęczycki), który miał otrzymać Dąbrowę od Konrada I mazowieckiego. Z rodziny tej Stanisław Dąbrowski (archidiakon) ufundował w 1554 roku miejscowy kościół parafialny (Parafia św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej). Stylizacja herbowej róży zaczerpnięta została z płaskorzeźby herbowej z XVI wieku, podpisanej inicjałami Stanisława Dąbrowskiego. Liście dębowe oraz zielona barwa tarczy stanowią elementy mówiące.

HistoriaEdytuj

W roku 2012 władze gminy Dąbrowa Zielona rozpoczęły procedurę zmierzającą do ustanowienia herbu gminy Dąbrowa Zielona. Miejscowy plastyk, we współpracy z historykiem Witoldem Błaszczykiem, sporządzili zestaw projektów, które następnie poddano konsultacji z mieszkańcami gminy. Mieszkańcy wypowiadali się na temat herbów za pośrednictwem sondy internetowej. Zaproponowane herby nawiązywały do herbu Poraj Dąbrowskich, tradycji puszczańskich (łowiectwo) i rolniczych, oraz do nazwy gminy (liście dębowe, zielone lewe pole herbu, inicjał „D”). Część projektów była słuszna od strony symbolicznej, jednakże nie zostały opracowane zgodnie z zasadami klasycznej heraldyki polskiej. Opracowanie właściwego projektu herbu zlecono Robertowi Fidurze i Kamilowi Wójcikowskiemu. Herb przyjęto Uchwałą Nr. LIII/305/2014 z dnia 12 października 2014, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej.

BibliografiaEdytuj