Herb powiatu głogowskiego

Herb powiatu głogowskiego przedstawia w polu złotym czarnego orła ze srebrną półksiężycową przepaską przez pierś i skrzydła. Na piersi tarcza sercowa - w polu czerwonym złota majuskuła G.

Herb powiatu głogowskiego
Stary herb

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XIX/169/08 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.

W latach 2001 - 2008 powiat głogowski używał innego herbu.