Herb powiatu lubelskiego

Herb powiatu lubelskiego przedstawia w czerwonym polu herbowym białą (srebrną) głowę jelenia z żółtym (złotym) porożem, skierowaną w heraldycznie prawą stronę z żółtą (złotą) koroną królewską na szyi.

Uchwalenie przez Radę Powiatu używanego obecnie wzoru herbu powiatu lubelskiego nastąpiło w grudniu 2001 roku. Herb nawiązuje bezpośrednio do herbu województwa lubelskiego, w którym występuje cała sylwetka jelenia. Historyczny herb ziemi lubelskiej został przyjęty przez województwo co sprawiło, że nie mógł już być przyjęty przez powiat. Dlatego też zbudowano herb powiatu zmniejszając herb województwa.

HistoriaEdytuj

Jeleń srebrny (biały) przedstawiany w skoku ze złota koroną na szyi w czerwonym polu tarczy był symbolem województwa lubelskiego do końca I Rzeczypospolitej. W czasie trwania zaborów nie został on zapomniany. XIX-wieczna gubernia lubelska również posługiwała się tym herbem. Nawiązano do niego również w trakcie projektowania herbu województwa lubelskiego w odrodzonej II Rzeczypospolitej. Do historycznego herbu z ukoronowanym jeleniem powrócił Sejmik Województwa Lubelskiego. Jego ostateczna decyzja w sprawie herbu województwa lubelskiego z 1999 r. spowodowała, że ten herb nie mógł być już przyjęty przez powiat. Z tego też powodu zbudowano herb powiatu poprzez zmniejszenie herbu województwa (zabieg zwany w heraldyce "uszczerbieniem"). Ostateczny wygląd herbu powiatu przedstawia się następująco: srebrna (biała) głowa jelenia z szyją, na którą nałożona jest złota korona królewska w polu czerwonym. Usankcjonowała to uchwała Rady Powiatu Lubelskiego Nr XXXIII/284/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci powiatu lubelskiego. Uchwała Rady Powiatu Lubelskiego Nr V/044/03 z dnia 6 marca 2003 r. określa zasady używania herbu i flagi powiatu lubelskiego.

PrawoEdytuj

Zgodnie z §2 i §3 Uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Lubelskiego:

§2

  • 1. Herbu Powiatu Lubelskiego używają organy Powiatu Lubelskiego oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne.
  • 2. Gminy z obszaru powiatu lubelskiego mogą nieodpłatnie używać herbu dla podkreślenia ich związku z Powiatem Lubelskim i jego promocji.
  • 3. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty, niż wymienione w ust.1 i 2, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów, wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarządem Powiatu w Lublinie, określającej szczegółowe zasady, termin i sposób używania herbu.


§3

  • 1. Herb Powiatu Lubelskiego umieszcza się przede wszystkim na budynkach oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń należących do organów Powiatu Lubelskiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
  • 2. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.

Zobacz teżEdytuj


Linki zewnętrzneEdytuj