Herb powiatu pabianickiego

herb powiatu pabianickiego od 2009
herb powiatu pabianickiego 1999 – 2009

Herb powiatu pabianickiego. Herb ten ma kształt tarczy gotyckiej. W herbie tym wykorzystano elementy godeł historycznych ziem sieradzkich i łęczyckich oraz pieczęci i herbu Władysława Łokietka. Zgodnie z zasadami heraldyki polskiej książęcej i ziemskiej hybryda kujawska składa się z białego półorła po lewej i czerwonego półlwa po prawej. Nad hybrydą znajdują się trzy korony żółte ułożone poziomo. Wszystkie elementy herbu znajdują się na niebieskim tle. Herb i flaga powiatu uchwalona została Uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 maja 2009 r. Nr XL/304/09.