Herb województwa poznańskiego

Herb województwa poznańskiego – w polu czerwonym orzeł biały bez korony, zwrócony w prawo. Orzeł w stylu piastowskim, z czasów Przemysła II.

W Królestwie Polskim i I Rzeczypospolitej edytuj

Woiewodztwo Poznáńskie nośi ná choragwi Orła białłego bez Korony, w cżerwonym polu.

Orzeł biały bez korony w czerwonem polu.

Herb województwa poznańskiego kontynuuje tradycję herbu ziemi poznańskiej, jednak po włączeniu jej do Korony Królestwa Polskiego orzeł poznański zwrócił się w heraldyczną prawą stronę.

W II Rzeczypospolitej edytuj

W 1928 r. Sejmik Krajowy Poznański uchwalił inny herb – orła piastowskiego z herbu województwa poznańskiego I Rzeczypospolitej z tarczą na piersi z herbem województwa kaliskiego I Rzeczypospolitej. Herb ten jednak nie uzyskał zatwierdzenia.

Współcześnie edytuj

Do herbu województwa poznańskiego nawiązuje współczesny herb województwa wielkopolskiego oraz wiele herbów jego gmin i powiatów.

Galeria edytuj

Przypisy edytuj

  1. Marcin Bielski: Kronika polska, Marcina Bielskiego. Nowo przez Ioach.[ima Bielskiego syna iego wydana.]. Kraków: 1597, s. 5.
  2. Samuel Orgelbrand: Encyklopedyja powszechna. Tom dwudziesty siódmy. Warszawa: 1867, s. 639.

Bibliografia edytuj

  • Projekt Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania herbów województwom, AAN, PRM 59-10, s. 18-21