Herb Inflant – ustanowiony został przez króla Zygmunta Augusta 26 grudnia 1566 roku. Przedstawiał na tarczy w polu czerwonym gryfa srebrnego wspiętego, z mieczem w prawej łapie, przeplecionego przez pierś złotymi literami „SA” pod koroną.

Herb Inflant

Po utracie na mocy pokoju oliwskiego 1660 roku znacznej części Inflant na rzecz Szwecji herb ten pozostawiono Inflantom polskim. Pozostał w użyciu aż do I rozbioru Polski (1772). Sejm warszawski 1677 roku ustalił ostateczną ordynację Inflant nadając im tytuł Księstwa. Tarczę herbu zwieńczono mitrą książęcą.

Herb ten pozostał też w użyciu w Inflantach szwedzkich (Svenska Livland)) w latach 1660-1721, lecz bez liter „SA” na piersi gryfa.

Od 1800 (ze zmianami w 1857) roku gryf wspięty z mieczem w prawej łapie, z cyfrą cesarską Piotra II (ПВИВ – Piotr Drugi Imperator Wszechrosji) na piersi pozostał w herbie guberni inflanckiej obejmującej tzw. Inflanty szwedzkie zdobyte przez Rosję w 1721 roku.

Od 1921 roku gryf inflancki jest jednym z godeł herbu niepodległej Łotwy.

Bibliografia

edytuj
  • Stefan Krzysztof Kuczyński, Polskie herby ziemskie, Warszawa: PWN, 1993, ISBN 83-01-10991-2, OCLC 830053237.
  • Strona internetowa www.heraldicum.ru