Hermitowska miara spektralna

Hermitowska miara spektralna (albo hermitowski rozkład jedynki) – przeliczalnie addytywna miara wektorowa, określona na σ-ciele zbiorów borelowskich pewnej przestrzeni topologicznej o wartościach w przestrzeni operatorów liniowych i ciągłych pewnej przestrzeni Hilberta, spełniająca określone warunki. Hermitowskie miary spektralne pojawiają się w sformułowaniu twierdzenia spektralnego.

Definicja edytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną,   oznacza σ-ciało zbiorów borelowskich tej przestrzeni oraz   oznacza przestrzeń liniowych i ciągłych operatorów ustalonej przestrzeni Hilberta  

Funkcję   nazywamy hermitowską miarą spektralną w przestrzeni   (albo hermitowskim rozkładem jedynki) wtedy i tylko wtedy, gdy:

  1.   jest operatorem samosprzężonym dla  
  2.  
  3.  
  4. Funkcja   jest przeliczalnie addytywną miarą wektorową.

Własności edytuj

Niech   będzie hermitowską miarą spektralną w przestrzeni topologicznej  

  •   dla  
  • Jeżeli   są rozłączne, to   oraz  
  • Dla każdej ograniczonej funkcji borelowskiej   operator
 
jest liniowy i ciągły, a jeżeli   to także samosprzężony. Ponadto
 
oraz   dla   ograniczonych funkcji borelowskich.
  • Jeśli   jest zwartą przestrzenią metryczną oraz   są w niej hermitowskimi miarami spektralnymi oraz dla każdych dwóch różnych punktów   istnieje funkcja ciągła   że   oraz
  to  

Przykład edytuj

Załóżmy, że przestrzeń Hilberta   jest ośrodkowa i nieskończenie wymiarowa. Wtedy istnieje baza ortonormalna   tej przestrzeni. Dalej, niech   będzie zbiorem zwartym oraz   różnowartościowym ciągiem punktów tego zbioru takim, że:

 

Wówczas operator   dany wzorem

 

jest operatorem samosprzężonym oraz jego widmo  

Funkcja   dana wzorem

 

gdzie   oznacza funkcję charakterystyczną, jest hermitowską miarą spektralną oraz

 

Literatura edytuj

  1. Krzysztof Maurin: Methods of Hilbert Spaces. Warszawa: PWN, 1972.