Hetytologia

nauka zajmująca się dziejami starożytnego państwa Hetytów

Hetytologia – nauka z dziedziny nauk historycznych, zajmująca się dziejami starożytnego państwa Hetytów (XVII-XII w p.n.e.), kulturą materialną i duchową Hetytów oraz ich językiem.

Jako początek hetytologii jako odrębnej nauki przyjmuje się rok 1915, kiedy to czeski uczony Bedřich Hrozný rozszyfrował pismo hetyckie z tabliczek odnalezionych w anatolijskim Boğazköy.

Do znanych polskich hetytologów zaliczali się m.in. Stefan Przeworski, Rudolf Ranoszek i Maciej Popko.