Hezychiusz z Egiptu

Hezychiuszbiskup, żyjący w końcu III i na początku IV stulecia. Znany jest jako egzegeta, który poprawił tekst Septuaginty, w oparciu o tekst hebrajski (recenzja hezychiańska). Jego rewizja tekstu była, w miejsce tekstu Orygenesa, powszechnie stosowana w kościołach w Egipcie i Aleksandrii, lecz równocześnie ostro krytykowana na Zachodzie. W oparciu o jego recenzję, dokonano przekładu ST na dialekt bohairski, również przekład ormiański w niektórych partiach bazuje na recenzji hezychiańskiej[1].

Hezychiusz
Data urodzenia

III wiek

Data śmierci

IV wiek

Biskup w Egipcie
Okres sprawowania

?-?

Wyznanie

chrześcijaństwo

Zależność pomiędzy starożytnymi przekładami i recenzjami Starego Testamentu z zaznaczoną recenzją hezychiańską

Dawniej sądzono, że skompilował również tekst Ewangelii. Przez Brooke’a F. Wescotta i Hermanna von Sodena Hezychiusz był uważany za twórcę rodziny rękopisów tekstu aleksandryjskiego w wyniku dokonanej przez niego recenzji. Odkrycia rękopisów dokonanych w drugiej połowie XX wieku (Bodmer II, Bodmer XIV-XV) obaliły teorię recenzji hezychiańskiej Nowego Testamentu[2].

Jako duchowny, Hezychiusz uczestniczył w potępieniu schizmy melecjan. W 296 roku wraz z Phileasem, Theodorusem i Pachomiusem napisał list adresowany do melecjan, schizmatyków z Lykopolis, odrzucając błędy Melecjusza z Lykopolis oraz udzielone przez niego święcenia. Euzebiusz z Cezarei stwierdza, że Hezychiusz oraz jego trzej towarzysze zginęli śmiercią męczeńską w Aleksandrii w czasie prześladowań Dioklecjana[3].

Przypisy edytuj

  1. Henry Barclay Swete, An Introduction to the Old Testament in Greek Additional Notes, ss. 976-977.
  2. Gordon D. Fee, P75, P66, and Origen: The Myth of Early Textual Recension in Alexandria, w: Studies in the Theory and Method of New Testament Textual Criticism, vol. 45, Wm. Eerdmans 1993, pp. 251.
  3. Euzebiusz z Cezarei, Historia Ecclesiastica VIII/13

Bibliografia edytuj

  • Aziz S. Atiya: Hesychius. [w:] Dictionary of African Christian Biography [on-line]. [dostęp 2012-12-15]. (ang.).