Hieroteusz (Malicki)

Hieroteusz, imię świeckie Joannikij Malicki (ur. 1727 na Czernihowszczyźnie, zm. 2 września 1799) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Hieroteusz
Joannikij Malicki
metropolita kijowski
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 1727
Czernihowszczyzna
Data i miejsce śmierci 2 września 1799
Kijów
metropolita kijowski
Okres sprawowania 1796-1799
Wyznanie prawosławie
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Śluby zakonne 1758
Diakonat przed 1774
Prezbiterat przed 1774
Chirotonia biskupia 6 grudnia 1799

Ukończył seminarium duchowne w Woroneżu, po czym został w nim zatrudniony jako wykładowca, następnie kaznodzieja i prefekt. Następnie ukończył Akademię Słowiańsko-Grecko-Łacińską w Moskwie. W 1758 złożył wieczyste śluby mnisze. W 1762 został przełożonym monasteru Narodzenia Matki Bożej w Domnicy. Po dziesięciu latach został przeniesiony do monasteru św. św. Borysa i Gleba w Czernihowie, gdzie objął analogiczne obowiązki. W 1774 został archimandrytą i przełożonym Jeleckiego Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Czernihowie. W 1786 został dodatkowo rektorem seminarium duchownego w Czernihowie[1].

6 grudnia 1788 przyjął chirotonię biskupią i został biskupem czernihowskim i nieżyńskim. Osiem lat później Świątobliwy Synod Rządzący mianował go metropolitą kijowskim i włączył w skład swoich stałych członków. W Kijowie okazał się zdolnym administratorem, działał także na rzecz poprawy moralnego i umysłowego poziomu duchowieństwa, opiekował się Akademią Mohylańską[1]. Zmarł w 1799 i został pochowany w soborze Mądrości Bożej w Kijowie[1].

Był ostatnim hierarchą pochodzenia ukraińskiego pełniącym urząd metropolity kijowskiego po włączeniu metropolii kijowskiej do Patriarchatu Moskiewskiego. Po jego śmierci urząd ten objął duchowny pochodzący z Mołdawii, po nim zaś do 1921 katedrę tę obejmowali wyłącznie Rosjani[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Иерофей (Малицкий)
  2. W. Mokry, Stosunek państwowych i cerkiewnych władz moskiewskich do ukraińskiej Cerkwi prawosławnej i unickiej w wiekach XVII-XX [w:] red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "UNIVERSITAS", Kraków 1994, ​ISBN 83-7052-220-3​, s.87
Poprzednik
Teofil (Ihnatowicz)
Biskup czernihowski
1788 - 1796
Następca
Wiktor (Sadkowski)
Poprzednik
Samuel (Mysławski)
Metropolita kijowski
1796 - 1799
Następca
Gabriel (Bănulescu-Bodoni)