Hiperkapnia (ang. hypercapnia) – u człowieka stan patologicznie podwyższonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla (pCO2) we krwi[1] powyżej 45 mm Hg (6,0 kPa).

Hiperkapnia
Hypercapnia
Klasyfikacje
ICD-10

R06.8
Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania

Przyczyny edytuj

Możliwe przyczyny hiperkapnii[2]:

Objawy edytuj

Stan hiperkapnii zwykle wyzwala w organizmie odruch zwiększenia czynności oddychania czy przekręcenia głowy podczas snu w zamierzeniu mającymi skutkować zwiększeniem dostępności tlenu. Inne objawy obejmują zaczerwienienie skóry, szybki puls, szybki oddech, duszność, tiki mięśni, zmniejszoną aktywność nerwową, ból głowy, splątanie i letarg. Może powodować zwiększenie skurczu serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz tendencje do zaburzeń rytmu serca.

W przypadku ciężkiej hiperkapnii (paCO2 większe niż 10 kPa lub 75 mm Hg) stwierdza się dezorientację, panikę, hiperwentylację, drgawki, utratę przytomności, aż w końcu śmierć.

Stanem przeciwnym do hiperkapnii jest hipokapnia.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b John B. West, Causes of and compensations for hypoxemia and hypercapnia, „Comprehensive Physiology”, 1 (3), 2011, s. 1541–1553, DOI10.1002/cphy.c091007, ISSN 2040-4603, PMID23733653 [dostęp 2017-08-08].
  2. Khalilah L. Gates i inni, Hypercapnia Impairs Lung Neutrophil Function and Increases Mortality in Murine Pseudomonas Pneumonia, „American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology”, 49 (5), 2013, s. 821–828, DOI10.1165/rcmb.2012-0487OC, ISSN 1044-1549, PMID23777386, PMCIDPMC3931098 [dostęp 2017-08-08].
  3. Wilson F Abdo, Leo MA Heunks, Oxygen-induced hypercapnia in COPD: myths and facts, „Critical Care”, 16 (5), 2012, s. 323, DOI10.1186/cc11475, ISSN 1364-8535, PMID23106947, PMCIDPMC3682248 [dostęp 2017-08-08].
  4. Ana Espínola Rodríguez i inni, Obesity-hypoventilation syndrome and associated factors, „Medicina Clinica”, 2017, DOI10.1016/j.medcli.2017.06.019, ISSN 1578-8989, PMID28743403 [dostęp 2017-08-08].
  5. Davoud Eskandari i inni, Independent associations between arterial bicarbonate, apnea severity and hypertension in obstructive sleep apnea, „Respiratory Research”, 18, 2017, DOI10.1186/s12931-017-0607-9, ISSN 1465-9921, PMID28659192, PMCIDPMC5490198 [dostęp 2017-08-08].