Hipoteza Hodge’a

problem matematyki wyższej z połowy XX wieku, w 2023 nierozstrzygnięty

Hipoteza Hodge’a – jeden z 7 problemów milenijnych powstały w 1950 r. Hipoteza brzmi:

Czy na algebraicznych rozmaitościach rzutowych każdy cykl Hodge’a jest wymierną liniową kombinacją cykli algebraicznych? Hipoteza dotyczy algebraiczności wybranych klas kohomologii de Rhama.

Do tej pory rozwiązany dla niektórych wersji.

Linki zewnętrzne edytuj

  • Eric W. Weisstein, Hodge Conjecture, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-06-18].
  •   Hodge conjecture (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org, [dostęp 2023-06-18].