Hipoteza multiregionalna

Hipoteza multiregionalna – hipoteza wprowadzona do paleoantropologii przez Milford H. Wolpoffa mająca wyjaśniać zróżnicowanie populacji ludzkiej. Hipoteza multiregionalna zakłada, że różne podgatunki Homo sapiens wniosły istotny wkład genetyczny do obecnej puli genetycznej człowieka. Przyjmuje się nawet, że współczesny człowiek ma geny innych gatunków ludzi z rodzaju Homo jak Homo neanderthalensis czy Homo erectus. Przeciwstawną, konkurencyjną koncepcją jest teoria wyjścia z Afryki zakładająca, że człowiek współczesny pochodzi wyłącznie z Afryki.

Schematyczny zarys drzewa ewolucyjnego według hipotezy multiregionalnej

Człowiek i szympans Edytuj

Badania genomu naczelnych wykazały, że genomy szympansa i człowieka rozdzieliły się od 6,3 do 4 mln lat temu, a potem musiała nastąpić ponowna wymiana genów, ponieważ chromosom X jest u obu gatunków zaskakująco podobny na całej swej długości[1].

Człowiek rozumny i neandertalczyk Edytuj

Kości znalezione w Abrigo do Lagar Velho w Portugalii datowane na 24 500 lat posiadają cechy przejściowe pomiędzy współczesnym a kopalnym człowiekiem[2].

Nie tylko kości neandertalczyka posiadały cechy współczesnych ludzi, ale i kości współczesnych ludzi posiadały dawniej cechy neandertalskie. Cechy typowe dla archaicznych, współczesnych i neandertalskich ludzi mieszały się już 34-36 tys. lat temu, co ustalono na podstawie wieku kości z rumuńskiej jaskini Peștera cu Oase[3][4].

Niektórzy badacze pracujący nad zsekwencjonowaniem genomu neandertalczyka uważają, że na podstawie sekwencji genomu jądrowego można wnioskować o przepływie genów między ludźmi a neandertalczykami[5], jednak nie wszyscy się z tym zgadzają[6]. Jednak pewne badania dowodzą, że te wyniki mogły być rezultatem zanieczyszczenia próbek współczesnym DNA[7].

W genomie mitochondrialnym nie znaleziono śladów krzyżowania się ludzi i neandertalczyków[8]. Różnica w sekwencji pomiędzy mtDNA-aDNA a sekwencjami współczesnych mtDNA analizowanych w populacji współczesnych ludzi wyklucza dziedziczne przekazanie przez samice neandertalczyka swoich genów do puli genetycznej współczesnej populacji Homo sapiens w rejonie pobrania próbek badanego aDNA.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Nick Patterson &all; Genetic evidence for complex speciation of humans and chimpanzees Nature 441, 1103-1108 (29 June 2006) | doi:10.1038/nature04789; Received 5 November 2005; Accepted 7 April 2006; Published online 17 May 2006[1] quote: "chromosome X shows an extremely young genetic divergence time, close to the genome minimum along nearly its entire length. These unexpected features would be explained if the human and chimpanzee lineages initially diverged, then later exchanged genes before separating permanently."
  2. The early Upper Paleolithic human skeleton from the Abrigo do Lagar Velho (Portugal) and modern human emergence in Iberia – Cidália Duarte, João Maurício, Paul B. Pettitt, Pedro Souto, Erik Trinkaus, Hans van der Plicht, and João Zilhão, PNAS Vol. 96, Issue 13, 7604-7609, June 22, 1999 [2]
  3. An early modern human from the Petera cu Oase, Romania – Erik Trinkaus et al, PNAS | September 30, 2003 | vol. 100 | no. 20 | 11231-11236 [3]; quote: "It therefore presents a mosaic of archaic, early modern human and possibly Neandertal morphological features, emphasizing both the complex population dynamics of modern human dispersal into Europe and the subsequent morphological evolution of European early modern humans"
  4. Early modern humans from the Petera Muierii, Baia de Fier, Romania – Andrei Soficaru*, Adrian Dobo, and Erik Trinkaus, PNAS | November 14, 2006 | vol. 103 | no. 46 | 17196-17201 [4]
  5. Green i in. Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature 2006, 444, 330-336
  6. Noonan i in. Sequencing and Analysis of Neanderthal Genomic DNA. Science 2006, 314 (5802):1113 – 1118
  7. Wall JD, Kim SK (2007) Inconsistencies in Neanderthal genomic DNA sequences PLoS Genet.
  8. Serre i in. No Evidence of Neandertal mtDNA Contribution to Early Modern Humans. PLoS Biology 2004, 2(3):E57