Historia filozofii (nauka)

Historia filozofii, także: historiografia filozofiinauka o dziejach filozofii; bada rozwój jej problemów, metod uprawiania, filozoficznych poglądów, nurtów, prądów, szkół, systemów i kierunków, a także życiorysy samych filozofów[1][2]. Nie jest tożsama z historią idei.

Nauka historii filozofii zajmuje się teoriami dotyczącymi ogólnych praw bytu i myślenia, powstającymi w procesie rozwoju myśli filozoficznej. Przedmiotem historii filozofii jako nauki jest zatem historia filozoficznej myśli ludzkości[3].

AspektyEdytuj

Historia filozofii może być zorientowana na następujące aspekty myśli filozoficznej:

 1. osobę (biografię) filozofa;
 2. dzieła filozoficzne;
 3. metodę uprawiania filozofii;
 4. stanowiska filozoficzne;
 5. systemy filozoficzne;
 6. nurt (prąd) lub szkołę filozoficzną;
 7. problem filozoficzny stawiany przez filozofa.

EpokiEdytuj

W dziejach opisywanych przez historię filozofii można wyróżnić następujące epoki:

Epoka Nurty
Starożytność presokratycy, klasyczna filozofia grecka, filozofia helleńska, filozofia późnego antyku
Średniowiecze patrystyka, scholastyka
Wczesna nowożytność humanizm, renesans, racjonalizm, empiryzm, oświecenie
Filozofia współczesna transcendentalizm, idealizm, pozytywizm, materializm, neokantyzm, filozofia życia, pragmatyzm, strukturalizm
Filozofia najnowsza fenomenologia, neopozytywizm, filozofia analityczna, filozofia egzystencji, neomarksizm, poststrukturalizm, postmodernizm

Ogólne opracowania historii filozofiiEdytuj

 • Ernst von Aster: Historia filozofii. Tłum. J. Szewczyk. Warszawa 1969;
 • Frederick Copleston: Historia filozofii. Tomy 1-9;
 • Bertrand Russell: Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2000;
 • Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. Tomy 1-3. (różne wydania);

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Por. N. Hartmann: Myśl filozoficzna i jej historia. Tłum. J. Garewicz. Toruń 1994, s. 46 i nast.
 2. historia filozofii, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-03-18].
 3. M.T. Jowczuk: Historia filozofii jako nauka, jej przedmiot, metoda i znaczenie. W: Krótki zarys historii filozofii. Pod redakcją M.T. Jowczuka, T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa. Przeł. Marian Drużkowski i in.. Wyd. I. Warszawa: Książka i Wiedza, październik 1965, s. 8. (pol.).