Hohenzollern-Sigmaringen (ród)

Hohenzollern-Sigmaringen – niemiecki ród arystokratyczny, posiadający tytuł książęcy, jedna z gałęzi - katolicka[1] – rodu Hohenzollernów.

Hohenzollern-Sigmaringen
Herb Hohenzollern-Sigmaringen
Kraj

Księstwo Hohenzollern-Sigmaringen,
Rumunia

Tytuły

Książę Hohenzollern-Sigmaringen Król Rumunii

Założyciel

Karol II von Hohenzollern-Sigmaringen

Ostatni przedstawiciel

Michał I

Obecna głowa

Karol Fryderyk Hohenzollern

Rok założenia

1576

Rok rozwiązania

1947

Pochodzenie etniczne

niemieckie

Dynastia macierzysta

Hohenzollernowie

Zamek Sigmaringen
Herb hrabiów von Hohenzollern w herbarzu Siebmachera, 1605, karta 14

Rodzina Hohenzollern-Sigmaringen wywodzi się od hrabiego Karola II, syna Karola I, ostatniego hrabiego Hohenzollern. W 1576 nastąpił podział hrabstwa między trzech synów Karola I. Część objęta przez Karola II nosiła nazwę Hohenzollern-Sigmaringen, od będącego siedzibą rodziny zamku Sigmaringen.

Rola rodu osiągnęła swój szczyt w drugiej połowie XIX wieku. Pomimo aneksji księstwa przez Prusy ostatni książę Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen objął urząd premiera tego państwa. W 1866 książę Karol I objął najpierw książęcy, a następnie królewski tron Rumunii. Plany objęcia przez księcia Leopolda tronu Hiszpanii, i ich międzynarodowe reperkusje stały się przyczyną wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1870. Aktualną głową rodu od 16 września 2010 roku jest Karol Fryderyk Hohenzollern.

Hrabiowie Hohenzollern-Sigmaringen (1576–1623) Edytuj

Książęta Hohenzollern-Sigmaringen (1623–1849) Edytuj

Władcy Rumunii z rodu Hohenzollern-Sigmaringen (1866–1947) Edytuj

  • Karol I – książę (1866–1881) i król (1881–1914) Rumunii.
  • Ferdynand I – król Rumunii (1914–1927).
  • Michał I – król Rumunii (1927–1930 i 1940–1947).
  • Karol II – król Rumunii (1930–1940)
 
 
 
 
 
Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen
 
Józefina Badeńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth zu Wied
 
Karol I (Rumunia)
 
 
 
Leopold, książę Hohenzollern-Sigmaringen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Rumuńska (1870-1874)
 
 
 
Maria Koburg
 
Ferdynand I Rumuński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Hohenzollern-Sigmaringen
 
Maria Rumuńska (królowa Jugosławii)
 
Mikołaj Rumuński
 
Ileana Hohenzollern-Sigmaringen
 
Mircea, książę Rumunii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Maria Valentina Lambrino
 
Karol II Rumuński
 
Helena, księżniczka grecka i duńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helene Nagavitzine
 
Karol Mircea Rumuński
 
Jeanne Williams
 
 
Michał I Rumuński
 
Anna Burbon-Parmeńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Filip Hohenzollern
 
Alexander Hohenzollern
 
Małgorzata Hohenzollern-Sigmaringen
 
Helena Rumuńska
 
Irena Rumuńska
 
Zofia Rumuńska
 
Maria Rumuńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carol Ferdinand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikolaj Medforth-Mills książę Rumuński
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypisy Edytuj

  1. T. Aronson, Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914, przeł. A. Glondys, Kraków 2014, passim