Hologram – zapis fotograficzny na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego[1], który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe).

Hologram na banknocie o nominale 50 euro
Hologram potwierdzający oryginalność produktu

Klasyfikacja hologramów

edytuj

W zależności od zastosowanych przybliżeń przy opisie rozkładów amplitudy zespolonej pola fali przedmiotowej w obszarze rejestracji na płycie holograficznej, wyróżniamy:

 • hologramy zrealizowane w płaszczyźnie obrazu (płytka holograficzna znajduje się w tak niewielkiej odległości od obiektu lub obrazu, że rozkład amplitudy zespolonej na powierzchni płyty jest z dokładnością do stałego przesunięcia fazowego taki sam jak w przedmiocie lub jego obrazie);
 • hologramy Fresnela – gdy położenie płyty holograficznej względem przedmiotu oraz rozmiary poprzeczne przedmiotu i obrazu rejestracji h. spełniają warunek stosowalności przybliżenia F do wyznaczenia pola falowego w płaszczyźnie rejestracji;
 • hologramy Fraunhofera – gdy położenie płyty holograficznej względem przedmiotu oraz rozmiary poprzeczne przedmiotu i obrazu rejestracji h. małych cząstek spełniają warunek stosowalności przybliżenia Fr do wyznaczenia pola falowego w płaszczyźnie rejestracji;
 • hologramy Fouriera – gdy rejestracji podlega widmo przedmiotu, stosowane w układach przetwarzania sygnałów optycznych (funkcje filtrów częstotliwości optycznych);
 • hologramy quasifourierowskie – gdy punktowe źródło odniesienia znajduje się w tej samej płaszczyźnie co przedmiot i w jego pobliżu (soczewka realizująca przekształcenie Fouriera; hologramy w odległości ogniskowej od soczewki);
 • bezsoczewkowe hologramy Fouriera (jw. bez soczewki).

Ze względu na parametr transmisji przezrocza holograficznego, który w procesie odtwarzania wpływa na parametry fali odtwarzającej:

 • hologramy fazowe
 • hologramy amplitudowe
 • hologramy amplitudowo-fazowe.

Ze względu na stosunek grubości warstwy światłoczułej W do okresu przestrzennego zarejestrowanych na hologramy prążków interferencyjnych:

 • hologramy płaskie (w<<Λ),
 • hologramy objętościowe (w>>Λ),
 • hologramy dynamiczne.

Ze względu na typ wiązki odniesienia:

 • hologramy odtwarzane w fali spójnej;
 • hologramy odtwarzane w fali niespójnej.

Ze względu na liczbę ekspozycji:

 • hologramy jednoekspozycyjne,
 • hologramy dwuekspozycyjne,
 • hologramy wieloekspozycyjne.

Zastosowanie hologramów w procesie przetwarzania i gromadzenia informacji

edytuj
 • Funkcje filtrów częstotliwości przestrzennych.
 • Elementy o dużej pojemności informacji.
 • Rozpoznawanie symboli, kształtów, podobieństwa.
 • Zwielokrotnienie obrazów; umożliwiają zapis informacji dwu- i trójwymiarowych.
 • Funkcje poprawy jakości odwzorowania układów optycznych.
 • Tworzenie z dużym powiększeniem obrazów 3D cząstek różnych substancji.
 • Hologramy dynamiczne stosowane jako symulatory lotu.
 • Zastosowanie w metrologii i interferometrii.
 • Możliwość wykonywania zdjęć ultraszybkich.

Zastosowanie hologramów w zabezpieczeniach

edytuj

Hologramy, jako naklejki samoprzylepne lub na foliach metalizowanych aplikowanych w technologii hot-stampingu lub cold-stampingu z indywidualnym wzorem, stosowane są jako istotne zabezpieczenia oryginalnych produktów, m.in. zabezpieczenia druku, w tym też banknotów, przed próbami fałszowania. Indywidualne hologramy są rejestrowane w międzynarodowym rejestrze hologramów. Najstarszą polską firmą produkującą zabezpieczenia holograficzne od 1994 roku jest Stigma[2] z Warszawy.

Podstawowe konfiguracje do wykonywania hologramów

edytuj
 
Konfiguracje do wykonywania hologramów

Ze względu na wzajemne usytuowanie źródła wiązki odniesienia R, obiektu O i ośrodka światłoczułego H, mamy trzy typy układów holografów:

 • HG – układ współosiowy (hologram Gabora), układ. gaborowski (od nazwy fizyka Dennisa Gabora) powstaje, gdy płyta holograficzna, obiekt i źródło wiązki odniesienia umieszczone są wzdłuż jednej prostej, więc wiązka przedmiotowa i wiązka odniesienia biegną współosiowo.
 • HL-U – układ z boczną wiązką odniesienia (hologram Leitha-Upatnieksa) powstaje, gdy kierunki propagacji fali przedmiotowej i fali odniesienia tworzą ze sobą pewien kąt, lecz do płyty holograficznej dochodzą z tej samej strony
 • HD – układ z wiązkami przeciwsobnymi (hologram Denisiuka) powstaje, gdy wiązki przedmiotowa i odniesienia docierają do ośrodka rejestrującego z przeciwnych stron.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Hologram, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-23].
 2. Stigma Hologramy - Informacje wstępne. www.holo.pl. [dostęp 2015-07-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-15)].

Linki zewnętrzne

edytuj