Homonimia (taksonomia)

Homonimia – w taksonomii identyczne nazwy naukowe (np. Festuca incrassata L. i Festuca incrassata Salzm. ex Lois.) odnoszące się do różnych taksonów. Zgodnie z przyjętymi zasadami nomenklatorycznymi później utworzone nazwy homonimiczne są nieuprawnione (stają się synonimami dla nazw poprawnych, mających oryginalne, niezdublowane brzmienie).

W polskiej florze przykładem homonimu jest naukowa nazwa turzycy bladozielonej Carex pallens (Fristedt) Harmaja. Autor tej nazwy (Harri Harmaja) nadał ją w 1986 roku. Nazwa się przyjęła i wpisana została m.in. do Krytycznej listy roślin naczyniowych Polski[1]. W 2005 roku Harri Harmaja przyznał jednak, że nazwa Carex pallens została po raz pierwszy użyta w Chinach przez Z.P. Wanga w 1962 roku, (dla innego, niespokrewnionego taksonu). Nazwa późniejsza jako homonim stała się nieważna i Harmaja opublikował nową nazwę naukową Carex pallidula[2].

Przypisy

edytuj
  1. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Vascular plants of Poland – a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. IB PAN, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  2. Harri Harmaja. Carex pallidula, nom. nov.. „Ann. Bot. Fennici”. 42, s. 221-222, 29.06.2005. ISSN 0003-3847.