Honor (brydż)

Honor – w brydżu każda karta starsza od dziewiątki (karty od dwójki do dziewiątki są nazywane blotkami), tzn. wszystkie figury oraz dziesiątki. Honory to (hierarchicznie):

Zobacz też: