Informacje ogólneEdytuj

 • Dodatkowymi tytułami hrabiego Cork są:
  • hrabia Orrery
  • wicehrabia Dungarvan
  • wicehrabia Boyle of Kinalmeaky
  • baron Boyle of Youghal
  • baron Boyle of Broghill
  • baron Boyle of Bandon Bridge
  • baron Boyle of Marston
 • Najstarszy syn hrabiego Cork nosi tytuł wicehrabiego Dungarvan

Hrabiowie Cork 1. kreacji (parostwo Irlandii)

Następca 15. hrabiego Cork: Rory Jonathan Courtenay Boyle, wicehrabia Dungarvan

Wicehrabiowie Boyle of Kinalmeaky (parostwo Irlandii)