Hrabia Huntingdon

(Przekierowano z Hrabia Huntington)

Hrabia Huntingdon (ang. Earl of Hutingdon), tytuł parowski kreaowany kilkakrotnie w parostwie Anglii. Hrabia obecnej kreacji nie posiada żadnych dodatkowych tytułów, aczkolwiek jego najstarszy syn ma prawo do tytułu wicehrabiego Hastings. Rodową siedzibą hrabiów Huntingdon jest Hodcott House w hrabstwie Berkshire.

Według niektórych wersji legendy o Robin Hoodzie miał on nosić tytuł hrabiego Huntingdon.

Hrabiowie na Huntingdon 1. kreacji

Hrabiowie Huntingdon 2. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Huntingdon 3. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Huntingdon 4. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Huntingdon 5. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Huntingdon 6. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Huntingdon 7. kreacji (parostow Anglii)