Hrabia Lonsdale

Informacje ogólneEdytuj

 • Tytuł hrabiego Lonsdale był kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r. oraz w parostwie Zjednoczonego Królestwa w 1807 r.
 • Dodatkowymi tytułami hrabiów Lonsdale 1. kreacji były:
  • wicehrabia Lonsdale (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r.)
  • wicehrabia Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r.)
  • wicehrabia Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1797 r. z prawem dziedziczenia przez krewnych niebędących zstępnymi)
  • baron Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r.)
  • baron Baronii Kendal (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r.)
  • baron Baronii Burgh (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1784 r.)
  • baron Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1797 r. z prawem dziedziczenia przez krewnych niebędących zstępnymi)
 • Dodatkowymi tytułami hrabiów Lonsdale 2. kreacji są:
  • wicehrabia Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1797 r.)
  • baron Lowther (kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii w 1797 r.)
 • tytułem grzecznościowym najstarszego syna hrabiego Lonsdale jest wicehrabia Lowther
 • Rodową siedzibą hrabiów Lonsdale był zamek Lowther w Cumbrii, ale obecny hrabia mieszka w Thrimby na południowy wschód od zamku

Lista hrabiówEdytuj

Baroneci Lowther of Lowther

Wicehrabiowie Lonsdale 1. kreacji (parostwo Anglii)

Baroneci Lowther of Lowther, cd.

Hrabiowie Lonsdale 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Wicehrabiowie Lowther 2. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Hrabiowie Lonsdale 2. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Dziedzic tytułu hrabiego Lonsdale: William James Lowther, brat 8. hrabiego

Linki zewnętrzneEdytuj