Informacje ogólneEdytuj

  • Tytuł hrabiego Stockton został utworzony 10 lutego 1984 r. dla byłego premiera Wielkiej Brytanii Harolda Macmillana
  • Dodatkowym tytułem hrabiego Stockton i jednocześnie tytułem jego najstarszego syna jest wicehrabia Macmillan of Ovenden
  • Tytuł hrabiego Stockton jest ostatnim jak do tej pory dziedzicznym tytułem parowskim nadanym komuś nienależącemu do rodziny królewskiej

Hrabiowie Stockton 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Następca 2. hrabiego Stockton: Daniel Maurice Alan Macmillan, wicehrabia Macmillan of Ovenden