Hrabiowie Celje

Hrabiowie Celje (niem. Grafen von Cilli) – najbardziej wpływowy ród szlachecki w okresie późnego średniowiecza na terenie dzisiejszej Słowenii. Pojawili się w dziejach Europy jako wasale Habsburgów, książąt Styrii na początku XIV wieku, rządzili hrabstwem Cilli jako hrabiowie Rzeszy (Reichsgrafen) od 1341 roku, a w 1436 roku zostali książętami Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Herb hrabiów Celje

Pierwsze informacje na temat rodu późniejszych hrabiów von Cilli pochodzą z 1130 roku. Przedstawiciele tego rodu żyli na pograniczu Styrii i Słowenii. Tytuł hrabiowski został nadany w 1341 roku Fryderykowi I przez cesarza Ludwika IV Bawarskiego. Nazwa pochodziła od słoweńskiego zamku Celje, będącego główną siedzibą rodu. Nowe hrabstwo było bezpośrednim lennem Rzeszy.

Herman I, syn i następca Fryderyka I, uzyskał potwierdzenie nadania tytułu hrabiowskiego w 1372 roku. Jednocześnie przez małżeństwo z Katarzyną Kotromanić, córką bana Bośni, podniósł znaczenie rodu, który w następnych latach wszedł w związki m.in. z królewskimi dynastiami Jagiellonów i Luksemburgów.

Ostatnim męskim przedstawicielem rodu był Ulryk III, zamordowany w 1456 roku.

Dynastia z CilliEdytuj

Gebhardus de Soune +1154

 • A1. Gebehardus von Sanegg, +1173
  • B1. Gebhard von Sanegg, +1224
   • C1. Konrad, +1255; m. Zofia von Pfannberg-Peggau
    • D1. Gebhard
    • D2. Konrad
    • D3. Ulryk I, hr. Cilli, +1312; m. Anna von Sternberg (+ po 1275)
     • E1. Ulryk, + po 1308
     • E2. Anna; m. Otto von Emerberg-Mahrenberg
     • E3. Fryderyk I, hr. Cilli, +1359/60; m. Diemut von Wallsee (+1353/57)
      • F1. Ulryk II, hr. Cilli, *ok. 1331, +26.7.1368, m. Adelajda von Ortenburg (+17.8.1391)
      • F2. Anna, + po 1254; m. Otto IV, hr. Ortenburga (+1374/76)
      • F3. Herman I, hr. Cilli, *1332/34, +21.3.1385; m. Katarzyna Kotromanić, c. Władysława, regenta Bośni (*ok. 1336, + 1396)
       • G1. Hans, * ok. 1363, +29.4.1372; m. Małgorzata von Pfannberg
       • G2. Herman II, hr. Cilli, ban Chorwacji i Dalmacji, * ok. 1365, +13.10.1435; m. Anna, c. Henryka VII, hr. Schaunbergu (+ przed 1396)
        • H1. Fryderyk II, hr. Cilli i Ortenburga, ban Słowenii, +19.6./13.7.1454; 1m: ok. 1401 Elżbieta Frankopan (+1422); 2m: Weronika Desnić (+ w Osterwitz 1425)
         • I1. [1m.] Ulryk III, hr. Cilli i Ortenburga, ban Słowenii, *1407, +9.11.1456; m. Katarzyna Branković (+1490/92)
          • J1. Herman IV, hr. Cilli, +1452
          • J2. Jerzy, +1445
          • J3. Elżbieta, *1441, +1455, zaręczona z Janem z Gorycji; m. Władysław Hunyadi
         • I2. [1m.] Fryderyk
         • I3. [1m.] Jan
        • H2. Elżbieta, +1424/26; 1m: Henryk V, hr. Gorycji; 2m: Erlinger ze Schwarzenbergu
        • H3. Anna, + po 23.6.1438; m. 1405 Miklosz Garai (* ok. 1367, +XII.1433), palatyn Węgier
        • H4. Herman III, hr. Cille, +30.7.1426; 1m: Elżbieta von Abensberg (+ przed 1423); 2m: Beatrycze (+ w Neumarkt 12/14.3.1447), c. Ernesta, ks. Bawarii
        • H5. Ludwik, +1414/20
        • H6. Barbara Cylejska, + w Melniku 11.6.1451; m. Zygmunt Luksemburski, cesarz rzymski, kr. Niemiec, Czech i Węgier (*14/15.2.1368 +9.12.1437)
        • H7. [morganatyczny] Herman, bp Freisingu, + w Cille 13.12.1421
       • G3. Jerzy, +1443
      • F4. Katarzyna; 1m: Albrecht IV, hr. Gorycji; 2m: Hans Truchsess von Waldburg
    • D4. Liutpold
    • D5. Zofia
    • D6. Gertruda
   • C2. Liupold