Otwórz menu główne

Hrabia na Szydłowcu – tytuł właścicieli Szydłowca i jego dóbr. Noszono go od XVI w. do 1828 r.

Po raz pierwszy tytułem tym posługiwał się Krzysztof Szydłowiecki. Uzyskał go wraz z Orderem Smoka nadanym przez cesarza niemieckiego Maksymiliana I. Tytuł stał się dziedzicznym po przejęciu majątku przez Radziwiłłów. Możliwość posługiwania się nim otrzymał Mikołaj Radziwiłł „Czarny” po małżeństwie z Elżbietą Szydłowiecką, 10 lipca 1553 r. Dokumentem z tego dnia cesarz Ferdynand podniósł miasto i zamek w Szydłowcu (Schiedlowietz) do siedziby hrabstwa[1], które obejmowało dobra szydłowieckie nazywane odtąd hrabstwem. Posługiwali się nim kolejni spadkobiercy klucza szydłowieckiego. Ostatnim faktycznym hrabią z Radziwiłłów był Konstanty Mikołaj, w którego imieniu w 1802 r. odsprzedano Szydłowiec Annie Jadwidze Sapieżynie. Przestał on jednak obowiązywać w 1828 r., kiedy to właścicielka sprzedała dobra skarbowi Królestwa Polskiego.

Hrabią szydłowieckim nazywał się również Antoni Henryk Radziwiłł. Jednak nie miał on prawa posługiwania się tym tytułem.

Hrabiowie szydłowieccyEdytuj

Lp. Okres Osoba Urodzony Zmarł Uwagi
I. II-XII 1532   Krzysztof Szydłowiecki 1467, Szydłowiec 29 XII 1532, Kraków
II. 1532-1562   Elżbieta Szydłowiecka 1533, Szydłowiec 1662, tamże
III. 1548-1565   Mikołaj Radziwiłł „Czarny” 4 lutego 1515, Nieśwież 28/29 maja 1565, Łukiszki
IV. 1565-1616   Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” 2 sierpnia 1549, Ćmielów 28 lutego 1616, Nieśwież
V. 1616-1636   Albrycht Władysław Radziwiłł 16 czerwca 1589, Nieśwież 20 lipca 1636, Czernawczyce
VI. 1636-1642   Zygmunt Karol Radziwiłł 4 grudnia 1591, Nieśwież 5 listopada 1642, Asyż
VII. 1642-1697   Dominik Mikołaj Radziwiłł 1643, Nieśwież 27 lipca 1697, Warszawa
VIII. 1697-1721   Michał Antoni Radziwiłł 1 października 1687, Nieśwież 29 sierpnia 1721, Uciecha
IX. 1722-1751   Leon Michał Radziwiłł 11 kwietnia 1722, Nieśwież 7 marca 1751, Szydłowiec Do roku 1742 objęty kuratelą Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”.
X. 1751-1795   Mikołaj Radziwiłł 20 października 1746 3 maja 1795, Szydłowiec
XI. 1795-1800   Maciej Radziwiłł 1749, Warszawa 2 września 1800, Dobrut
XII. 1800-1802   Konstanty Mikołaj Radziwiłł 5 kwietnia 1793, Rzym 6 kwietnia 1869, Połoneczka Przez dwa lata pod kuratelą matki. Nigdy faktycznie nie zarządzał majątkiem sprzedanym w 1802 r. Nadal używał tytułu hrabia na Szydłowcu.
XIII. 1802-1828   Anna Jadwiga Sapieżyna 1772 27 listopada 1859, Warszawa Majątek zarządzany przez Filipa Pigłowskiego i Stanisława Staszica

PrzypisyEdytuj

  1. S. Górzyński, J. Grala, W. Piwkowski, V. Urbaniak, T. Zielińska, Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa 1996, s.48

BibliografiaEdytuj

  • Hrabstwo Szydłowieckie Radziwiłłów pod red. Zenona Guldona, Szydłowiec 1994
  • Zamek Szydłowiecki i jego właściciele pod red. Jacka Wijaczki, Szydłowiec 1996