Hrabstwo Cerdanyi – historyczne hrabstwo w Katalonii, położone w Pirenejach.

Herb Hrabstwa
Flaga Hrabstwa
Cerdanya na współczesnej mapie pogranicza francusko-hiszpańskiego

W początkowym okresie swojego istnienia Cerdanya zaliczana była do Marchii Hiszpańskiej – wspólnoty chrześcijańskich terytoriów comarcas sprzymierzonych z Frankami celem obrony przed ekspansją kalifatu islamskiego. Pierwszym hrabią był wizygocki szlachcic Borrell, który władał hrabstwem na przełomie VIII i IX wieku. Kolejni hrabiowie Cerdanyi związani byli już z dynastiami panującymi w Hrabstwie Barcelony oraz Hrabstwie i Królestwie Aragonii.

Osobny artykuł: Hrabiowie Cerdanyi.

W 1403 roku hrabstwo zostało w pełni inkorporowane do Aragonii.

W 1659 roku na mocy traktatu pirenejskiego tereny dawnego hrabstwa zostały podzielone między Francję i Hiszpanię. Po podziale przyjęło się potocznie określać (w języku katalońskim):

Nazwa Cerdanya zachowała się w Hiszpanii jako obowiązująca dla jednostek terytorialnych do czasów współczesnych. Terytorium po francuskiej stronie granicy stanowi okręg wyborczy (kanton) pod nazwą Saillagouse.

Źródła zewnętrzne edytuj

Véase J. Pujades, Crónica Universal del Principado de Cataluña, Barcelona 1829