Huascar (z kecz. „łańcuch“, zm. 1532) – trzynasty władca Inków (Sapa Inca) od 1527 do 1532 roku, syn króla Huayny Capaca.

Huascar
Ilustracja
Huascar
Sapa Inca
Okres

od 1527
do 1532

Następca

Atahualpa

Dane biograficzne
Data śmierci

1532

Ojciec

Huayna Capac

Po śmierci ojca, w 1527 r. został władcą imperium Inków. Zamordowany na rozkaz swojego młodszego brata Atahualpy, z którym prowadził wojnę domową.

Huascar został tak nazwany od łańcucha, który kazał wykonać Huayna Capac z okazji jego narodzin (huasca to łańcuch w keczua). Nie wiadomo, kiedy się urodził. Kiedy jego ojciec, Huayna Capac, był na łożu śmierci, podzielił Tahuantinsuyu między nieślubnego syna Atahualpę i Huascara. Huayna Capac zmarł, a Huascar szybko przekonał się, że testament ojca nie jest dla niego korzystny. Wysłał więc posłów do brata z żądaniem uznania przez niego swojej zwierzchności. Atahualpa kazał obedrzeć posłańców ze skóry. Tylko jednego oszczędził, aby mógł zanieść Huascarowi wiadomość o zniewadze. Zaczęła się wojna. Po stronie Atahualpy opowiedzieli się wodzowie Chalcuchima, Quis Quis i Rumi Nawi (kamienne oko), a także większość armii. Po trzech latach Atahualpa wygrał, jednak wtedy w Tahuantinsuyu pojawił się Francisco Pizarro. Niedługo przed śmiercią Atahualpy Huascar został utopiony.