Hubert Łaszkiewicz

polski historyk

Hubert Łaszkiewicz (ur. 17 października 1961 w Warszawie) – polski historyk dziejów nowożytnych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Hubert Łaszkiewicz
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

17 października 1961

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

1997 – historia nowożytna Polski
KUL

dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Życiorys Edytuj

W 1985 ukończył studia historyczne na KUL. Od 1989 tamże zatrudniony – w Katedrze Historii Powszechnej Wieków Średnich oraz w Katedrze Historii Szkolnictwa. Obecnie kierownik Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii KUL. Zainteresowania naukowe: historia dawnej Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego, Europy Środkowo-Wschodniej XVI-XVII wieku, historia gospodarcza, idei, religii oraz historia historiografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wybrane publikacje Edytuj

 • Typologia diecezji prawosławnych w Rosji w XIX i na początku XX wieku. Materiał do dyskusji, [w:] Katolicyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI–XX w), red. Juliusz Bardach, Warszawa 1997, s. 247–259.
 • Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią w powiecie chełmskim w II połowie XVII w., Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1998.
 • (redakcja) Churches and Confessions in East Cental Europe in Early Modern Times, Lublin 1999, ISBN 83-85854-36-3
 • (redakcja) Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999, ISBN 83-85854-43-6
 • (przekład) Zachar Szybieka, Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2001, ISBN 83-85854-74-6
 • (przekład) Hienadź Sahanowicz, Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2001, ISBN 83-85854-73-8
 • Pojęcie honoru w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, [w:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenia współczesne, red. Andrzej de Lazari i Roman Backer, Łódź, Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Ibidem, 2003, s. 89–97;
 • A Quest for Identity: East Central Europe and its Historians, [w:] East-Central Europe’s Position within Europe. Between East and West, ed. by Jerzy Kłoczowski, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2004, s. 60–71;
 • Stosunki polsko-francuskie w rozszerzonej Unii Europejskiej, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2004, ss. 29 [Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 4, pod red. Jerzego Kłoczowskiego].
 • (redakcja) East-Central Europe in European History. Themes & Debates, Lublin 2009, ISBN 978-83-85854-97-5
 • (redakcja) Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców : materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11–13 października 2006, t. 1–2, Lublin: Wydawnictwo Werset 2007.
 • Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów : pravivše gosudarstvo svoe tiho i blagopolučno..., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Humanistyczny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • (redakcja) Marc Bloch, Pochwała historii czyli O zawodzie historyka, przeł. Wanda Jedlicka, przejrzał i przedmową opatrzył Witold Kula, przekład uzupełnił, zredadował i wprowadzeniem poprzedził Hubert Łaszkiewicz, wyd. 2, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009.
 • (redakcja) Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży: materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8-10 października 2008 roku, t. 1–2, Lublin: Wydawnictwo Werset 2010.
 • (przekład) Henri-Irénée Marrou, O poznaniu historycznym, przeł. Hubert Łaszkiewicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2011.
 • (redakcja) Poland: a history, ed. Jerzy Kłoczowski, Hubert Łaszkiewicz, transl. Robert Looby, Ewa Fiutka, Lublin: Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej - Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2011 (przekład niemiecki - Polen: kurze Geschichte, übers. Herbert Ulrich, Lublin 2011; przekład francuski - La Pologne: histoire, trad. Laurent Tatarenko, Iwona Goral, Lublin 2011; Pol'ša: istoriâ, per. Evsej Gendel', Nadiâ Gergalo, Lublin 2011).
 • (redakcja) Między Rzymem a Nowosybirskiem: księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. Irena Wodzianowska, Hubert Łaszkiewicz, Lublin : Wydawnictwo KUL 2012.
 • (redakcja) Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V: praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim: materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12-14 października 2012 roku, pod red. Huberta Łaszkiewicza, Lublin: Wydawnictwo Werset 2012.
 • (redakcja) Hélène Carrère d'Encausse, Eurazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego od 1552 do dzisiaj, przeł. Krystyna Antkowiak, redakcja naukowa i wprowadzenie Hubert Łaszkiewicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2014.

Bibliografia Edytuj

 • Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, s. 419.

Linki zewnętrzne Edytuj