Hubert Izdebski

polski prawnik

Hubert Ireneusz Izdebski (ur. 19 września 1947 w Warszawie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach administracji publicznej, radca prawny i adwokat, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Hubert Izdebski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

19 września 1947
Warszawa

Zawód, zajęcie

radca prawny, adwokat, nauczyciel akademicki

Tytuł naukowy

profesor nauk prawnych

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Życiorys

edytuj

Ukończył w 1969 studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 1988 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Uzyskał uprawnienia radcy prawnego i adwokata.

Był zawodowo związany z UW, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego i dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Został także wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Został także profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie[1].

Był członkiem Rady Legislacyjnej. Został wiceprzewodniczącym, następnie sekretarzem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W latach 2000–2009 pełnił funkcję przewodniczącego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był również sekretarzem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (1985–1988) i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego (1988–1991). Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego[2].

W 2016 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk[3].

Uczestniczył w pracach nad reformą administracji publicznej w latach 1991–1994, 1995–1997, 1998. Autor projektu drugiej ustawy samorządowej dla miasta stołecznego Warszawy. Współtworzył projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, historii myśli politycznej i prawnej, historii ustroju i prawa, prawa cywilnego, konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa.

W 2016 kierowany przez niego zespół naukowy znalazł się w grupie trzech laureatów ogłoszonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego konkursu na przygotowanie projektu założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym[4].

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023[5].

Odznaczenia

edytuj

W 2003, za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim[6], a w 2014, za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce, Krzyżem Oficerskim[7] Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego[8].

Wybrane publikacje

edytuj
 • Administracja. Zagadnienia ogólne (wraz z Michałem Kuleszą), wyd. Liber, Warszawa 1996 (I wydanie, wznawiane).
 • Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Elementy teorii i filozofii prawa, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Fundamenty współczesnych państw, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Historia administracji, wyd. Liber, 5 wydań, ostatnie: Warszawa 1995 (I wydanie, wznawiane).
 • Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1996 (I wydanie, wznawiane).
 • Introduction to public administration and administrative law, wyd. Liber, Warszawa 2006.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz (wraz z Janem Michałem Zielińskim), wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, wyd. LexisNexis, Warszawa 2003 (I wydanie, wznawiane).
 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz (wraz z Janem Michałem Zielińskim), wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Przypisy

edytuj
 1. Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Hubert Izdebski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2017-04-11].
 2. Czasopismo Prawno-Historyczne. amu.edu.pl. [dostęp 2017-04-23].
 3. Uchwała Nr 5 /2016 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie prawomocności wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk. sip.lex.pl. [dostęp 2019-08-24].
 4. Ustawa 2.0 – zespoły rozpoczynają pracę. nauka.gov.pl, 3 czerwca 2016. [dostęp 2017-05-03].
 5. Komitet Nauk Prawnych PAN. pan.pl, styczeń 2020. [dostęp 2020-02-23].
 6. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2003 r. o nadaniu orderów (M.P. z 2004 r. nr 1, poz. 11).
 7. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z 2014 r. poz. 923).
 8. Główną maksymą dzisiejszego spotkania jest „Labor omnia vincit – praca wszystko zwycięża” – minister Andrzej Halicki podczas konferencji „Od Solidarności do Samorządności”. mac.gov.pl, 28 sierpnia 2015. [dostęp 2015-09-09].

Bibliografia

edytuj