Otwórz menu główne

Hufiec ZHP Leżajsk to terytorialna wspólnota gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie miasta Leżajska i powiatu leżajskiego oraz części powiatu przeworskiego (Tryńcza i Sieniawa) w ramach Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Hufiec ZHP Leżajsk
Ilustracja
Plakietka Komendy Hufca ZHP w Leżajsku
Organizacja harcerska Związek Harcerstwa Polskiego
Rodzaj jednostki Hufiec
Jednostka nadrzędna Chorągiew Podkarpacka ZHP
Jednostki podległe 10 drużyn
3 gromady zuchowe
1 krąg instruktorski
Rok powstania
pierwszych drużyn
1913
Komendant (przewodniczący) hm. Stanisław Garbacki
Adres siedziby ul. Mickiewicza 65
37-300 Leżajsk
Strona internetowa

Początki harcerstwa na terenie Leżajska sięgają roku 1913 kiedy to powstała pierwsza drużyna skautowa.

HistoriaEdytuj

Początki (1913-1918)Edytuj

26 lutego 1911 na spotkaniu członków największych organizacji młodzieżowych została podjęta decyzja o stworzeniu skautingu na ziemiach polskich, a już 21 maja 1911 r. powstała Komenda Skautowa we Lwowie. Na tej bazie w kraju zaczęły powstawać drużyny skautowe. Dnia 12 lipca 1913 r. nauczyciel Szkoły Męskiej w Leżajsku Jan Kubas założył przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” 1 Drużynę Skautową w Leżajsku. Oprócz założyciela i pierwszego drużynowego Jana Kubasa w skład drużyny weszli nauczyciel Leonard Serafin który został zastępcą drużynowego oraz 13 uczniów Gimnazjum w Leżajsku. Zbiórki drużyny poświęcone musztrze, pierwszej pomocy, łączności itp. odbywały się w terenie, a przy złej pogodzie w sali leżajskiego magistratu. Kres działalności drużyny położyła prawdopodobnie I wojna światowa która wybuchła w 1914 r.

Okres międzywojenny (1918-1939)Edytuj

W okresie międzywojennym w Leżajsku działały dwie organizacje przeznaczone dla młodzieży. Były to „Hufiec Szkolny” – organizacja o charakterze przysposobienia wojskowego, i "Sodalicja Mariańska" – stowarzyszenie religijne.

Sytuacja zmieniła się w 1930 r. kiedy dyrektorem Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku został Ksawery Bułkowski, a do gimnazjum leżajskiego przeniósł się druh Tadeusz Krasucki, który miał już za sobą dość długi staż harcerski w drużynie ZHP w gimnazjum łańcuckim i posiadał stopień wywiadowcy. Z inicjatywy druha Krasuckiego we wrześniu 1930 r.

 
Rada 1 DH im. T.Kościuszki w 1931 roku – stoją od lewej: dh Tadeusz Kurowski, dh Bronisław Śnieżkowski, dh Stanisław Rejman, prof. Stanisław Gdula-opiekun drużyny, dh Józef Dręga, dh Jan Marciniec, dh Ludwik Furdyna. Klęczy: dh Mieczysław Ćwikła. Leżą od lewej: dh Zbigniew Larendowicz, dh Walerian Trybka, dh Alojzy Hawryłowicz

powstała w leżajskim gimnazjum 1 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Opiekunem drużyny został prof. Stanisław Gdula[1]. Przystąpiono do energicznych prac i szkolenia. Drużynę podzielono na 4 zastępy. Były to zastępy:

 1. Zastęp „Wilków” – zastępowy dh Józef Dręga,
 2. Zastęp „Czajek” – zastępowy dh Bronisław Śnieżkowski
 3. Zastęp „Bobrów” – zastępowy dh Jan Marciniec,
 4. Zastęp „Lisów” – zastępowy dh Alojzy Hawryłowicz.

W maju 1931 r. w ramach organizowanego przez hufiec Przeworsk biwaku w Zmysłówce odbyło się przyrzeczenie pierwszych leżajskich harcerzy. Na zakończenie roku harcerskiego 1930/31 10 druhów z 1 DH wzięło udział w swoim pierwszym obozie harcerskim. W kolejnych latach powstały nowe drużyny harcerskie:

 • drużyna męska przy Szkole Podstawowej męskiej im. Bolesława Chrobrego,
 • drużyna żeńska gimnazjalna im. Emilii Plater,
 • drużyna żeńska przy Szkole Podstawowej żeńskiej.

Pełniący funkcję drużynowego od września 1931 r. dh Stanisław Rejman wyreżyserował z zespołem harcerskim dwie sztuki teatralne – w roku szkolnym 1932/33 5-aktową sztukę pt. „Forteca”, a w roku szkolnym 1933/34 sztukę 3-aktową. Zdobyte dzięki tym przedstawieniom fundusze, pozwoliły na wzbogacenie pracy w drużynie. Ufundowano proporce zastępów, a przede wszystkim w przydzielonej do dyspozycji drużyny salce urządzono świetlicę harcerską i harcerski sklepik szkolny. Następne lata to także szereg różnego rodzaju inicjatyw środowiska harcerskiego m.in.

 • Manifestacja antyhitlerowska (jesienią 1933 r.)
 • Przygotowanie 3-aktowej sztuki scenicznej wystawionej zimą 1933/34 r.
 • Próba zorganizowania samodzielnego zastępu wodniaków z młodzieży starszych klas gimnazjalnych i młodzieży pozaszkolnej,
 • Urządzenie zlotu wszystkich drużyn harcerskich z terenu Leżajska (jesienią 1933 r.)
 • Zorganizowanie drużyny zuchowej we wsi Przychojec, przy 5-klasowej Szkole Podstawowej przez dh Zbigniewa Larendowicza[2] ( rok szkolny 1933/34 )

Wraz ze zmianą dyrektora Gimnazjum w Leżajsku którym został Stanisław Lubicz-Majewski, który zdecydowanie nie popierał pracy ZHP, działalność najprężniej działającej 1 DH im. T.Kościuszki zaczęła chylić się ku upadkowi. Drużyny wprawdzie działały do wybuchu II wojny światowej ale z każdym rokiem było to coraz mniej widoczne na terenie miasta.

II wojna światowa (1939-1945)Edytuj

W czasie trwania wojny nie kontynuowano na terenie Leżajska działalności drużyn harcerskich w ramach Szarych Szeregów. Wraz z wyzwoleniem kraju spod okupacji nastąpiła także reaktywacja działalności harcerskiej. Początki reaktywowania harcerstwa w Leżajsku sięgają września 1944 roku, a więc pierwszego roku szkolnego w wyzwolonym mieście. Organizatorem drużyn harcerskich w tym czasie był nauczyciel miejscowego gimnazjum Zdzisław Wiech. Z jego inicjatywy założono dwie drużyny gimnazjalne – męska imieniem Tadeusza Kościuszki, w której funkcję drużynowego objął Ludwik Kosiarski, oraz żeńską.

Lata powojenne (1945-1950)Edytuj

W kolejnych miesiącach powojennych utworzona została drużyna licealna "Dęby”, a następnie drużyny męska i żeńska przy Szkole Podstawowej, Drużynowym drużyny męskiej został dh Zbigniew Sanakiewicz. Oprócz działalności typowo harcerskiej, a więc szkolenia ogólnoharcerskiego, zdobywania stopni i sprawności; leżajscy harcerze włączyli się także w prace społeczne przy odbudowie powojennej miasta. Do prac wykonanych przez harcerzy należy zaliczyć przede wszystkim przeprowadzenie elektryfikacji leżajskiego gimnazjum. Było to jak na ówczesne warunki zadanie trudne bowiem Leżajsk nie był wówczas zelektryfikowany, a jedynie źródło prądu znajdowało się w pobliskim tartaku oddalonym od gimnazjum o 1,5 km. Prace te wykonały

 
Kadra Obozu Harcerskiego z Leżajska w 1947 roku w Maryninie. W środku siedzi Komendant Obozu dh Zbigniew Sanakiewicz

drużyny męskie, gimnazjalne w 1946 roku. Ponadto harcerze wykonali, we własnym zakresie płyty chodnikowe które następnie ułożyli przed budynkiem gimnazjum, przeprowadzili niwelację boiska do piłki nożnej na Podolszynach, zbudowali boisko do siatkówki oraz wykonali zestaw pomocy naukowych do fizyki .

Duży nacisk kładziono również na działalność kulturalną i sportową harcerzy. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych zaczęły również powstawać liczne drużyny harcerskie poza Leżajskiem m.in. w Giedlarowej, Sarzynie, Wierzawicach i Woli Zarczyckiej . Początkiem 1946 r. Komenda Chorągwi w Rzeszowie powołała do życia Komendę Hufca ZHP w Leżajsku, która swoim zasięgiem obejmowała: Biedaczów, Brzyską Wolę, Brzózę Królewską, Giedlarową, Grodzisko Dolne, Jelną, Kuryłówkę, Przychojec, Rudę Łańcucką, Sarzynę, Stare Miasto, Tryńczę, Wierzawice i Wolę Zarczycką. Pierwszym Komendantem Hufca został prawdopodobnie Ludwik Kosiarski, a po nim ks. Antoni Pankiewicz. Niestety w okresie tym następowało coraz silniejsze upolitycznianie harcerstwa, a co za tym idzie eliminowano z działalności w harcerstwie osoby związane z harcerstwem przedwojennym, kościołem jak i Armią Krajową. Latem 1947 r. harcerze Leżajscy zorganizowali obóz harcerski w Maryninie, którego komendantem był dh Zbigniew Sanakiewicz. Obóz ten był wizytowany przez KCh i został bardzo wysoko oceniony. Hufiec Leżajski w roku 1947 r. dzięki pomocy społeczeństwa zdobył swój sztandar jednak z uwagi na jego treść nawiązującą do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku zakazano jego użytkowania i zalecono zniszczenie. Sztandar ten był przechowywany w Leżajskiej farze jednak w późniejszych latach zaginął. Kolejnym Komendantem Hufca w Leżajsku po odwołaniu ks. Pankiewicza został 19-letni dh Zbigniew Sanakiewicz, który pełnił tę funkcję do września 1949 r. kiedy po włamaniu do biura hufca i prowokacji polegającej na uszkodzeniu portretów Bieruta i Stalina był przesłuchiwany przez UB, a następnie aby móc zdać maturę musiał opuścić Leżajsk. Kolejnym Komendantem Hufca został Józef Safianowski. Działania ogólnopolskie w tym okresie zmierzały do całkowitej likwidacji ZHP i stworzenia tworu na wzór radzieckich pionierów. Początkowo od marca 1950 r. zmieniono nazwę z Komenda Hufca na Komenda Powiatowa, a od września tego roku w całym kraju organizacja nasza przestała istnieć.

Okres stalinizmu (1950-1956)Edytuj

 
Znaczek harcerski (tzw. czuwajka)

Na miejsce ZHP stworzono Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej. Zakazano używania tradycyjnych symboli harcerskich. Krzyż harcerski zastąpiono znaczkiem harcerskim (tzw. czuwajką). W programie działania leżajskiej OH ZMP najważniejszym zadaniem było kształtowanie zaangażowanej postawy harcerzy w sprawę budowania socjalizmu w Polsce. Znajdowało to swój wyraz w pracach społecznych młodzieży na rzecz środowiska. Najbardziej masowe akcje tego typu przebiegały pod hasłami "Ukwiecimy sadami, ustroimy zielenią ojczystą ziemię", ”Harcerski Czyn Zlotowy" który odbył się w 1952 roku przed Zlotem Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej oraz "Bitwa o kukurydzę”. Istotnym elementem działalności programowej OH ZMP były imprezy o charakterze masowym. Młodzież harcerska z regionu Leżajska uczestniczyła m.in. w zlocie młodych miczurinowców, festiwalach kulturalnych oraz wystawach technicznych organizowanych przez ZM ZMP i Wydział Szkolno-Harcerski. Ponadto harcerze brali udział we współzawodnictwie w nauce i pracy rozpropagowanym na terenie szkół przez ZMP oraz w konkursach mających na celu rozwój zainteresowań młodzieży. Do najbardziej popularnych konkursów należał konkurs czytelniczy i festiwal dziecięcych zespołów artystycznych. Na przełomie maja i czerwca 1956 r. powstała w miejsce OH ZMP Organizacja Harcerska Polski Ludowej która deklarowała powrót do tradycyjnych mundurów i nazw. Komendantem nowo powstałej OHPL w Leżajsku został powołany Zbigniew Malinowski.

Lata PRL (1956-1990)Edytuj

 
Apel poranny obozu harcerskiego w Mrzygłodzie w 1959 r. Komendant Obozu dh. Zbigniew Malinowski odbiera meldunek od dh Leona Muskusa. Pierwsza z prawej instruktor programowy dh Irena Malinowska

W grudniu 1956 r. reaktywowany został Związek Harcerstwa Polskiego. Pierwszym komendantem ponownie powstałej Komendy Hufca ZHP w Leżajsku został dh Zbigniew Malinowski który pełnił tę funkcję do 1962 r. Rozpoczął się okres szybkiego rozwoju ZHP na terenie Leżajska. Drużyny harcerskie działały we wszystkich szkołach na terenie powiatu Leżajskiego. Komenda Hufca otrzymała swoje pomieszczenie w budynku Gospodarki Komunalnej Powiatowej Rady Narodowej (Rynek 16). W roku 1959 biuro KH przeniesione zostało do budynku Komitetu Powiatowego PZPR (Rynek 19). W 1962 r. funkcję Komendantki Hufca objęła dh Cecylia Dudek. W tym też roku utworzone zostały tzw. rejony harcerskie, odpowiadające ówczesnym rejonom oświatowym. Teren hufca podzielony został na 6 rejonów tj. Leżajsk, Grodzisko Dolne, Sarzyna, Kuryłówka, Brzóza Królewska i Krzeszów na czele których stali Komendanci podlegli Komendantowi Hufca. W roku 1964 r. biuro Komendy Hufca zostało przeniesione do sąsiedniego budynku (Rynek 20). W tym też roku nastąpiła dwukrotnie zmiana na stanowisku Komendanta Hufca którym zostali Jan Porębski, a następnie Wojciech Kocaj. W roku 1967 r. Komendantką Hufca Leżajsk została dh Lidia Baj. Rok 1968 przynosi kolejne zmiany. Komendantem Hufca zostaje dh Mieczysław Pieniążek, a w miejsce rejonów harcerskich powstają ośrodki harcerskie obejmujące teren poprzednich rejonów. Na terenie Hufca Leżajsk są to ośrodki Leżajsk, Grodzisko Dolne, Sarzyna, Kuryłówka, Wola Zarczycka i Krzeszów. W roku 1969 Komendantem Hufca zostaje dh Aleksander Mandzelowski, a w roku 1971 ponownie dh Mieczysław Pieniążek. W roku 1973 nastąpił pierwszy etap zmian w podziale administracyjnym Polski. Utworzone zostały gminy. Zmiany znalazły także odzwierciedlenie w strukturze ZHP. Powstały wówczas Gminne Ośrodki Harcerskie (GOH), których w hufcu Leżajskim było 8. Były to GOH Leżajsk, Wola Zarczycka, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Brzóza Królewska, Krzeszów i Giedlarowa. Rok 1973 to także rok powstania Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej (HSPS) jako propozycji programu harcerstwa w szkołach średnich. W tym też roku Komendantem Hufca Leżajsk został dh Wacław Czyż. W kolejnym 1974 roku Komenda Hufca otrzymała nowe lokum w Hotelu Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlano–Montażowego przy ul. Kopernika (obecnie budynek Starostwa Powiatowego). W tym też okresie KH otrzymała dwa pomieszczenia magazynowe w związku ze stałym powiększaniem majątku hufca (namioty, kanadyjki, materace, śpiwory i kuchnie polowe umożliwiające zorganizowanie obozu dla ok. 200 uczestników). Kolejny etap zmian w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku (likwidacja powiatów) wiązał się także ze zmianami w strukturze ZHP.

 
Apel Szczepu XXX lecia PPR przy SP nr 2 w Leżajsku w 1979 roku. Apel prowadzi Komendant Szczepu hm. PL Adam Bojanowski

Gminne Ośrodki Harcerskie powyżej 500 harcerzy stały się Komendami Hufca, a pozostałe zostały Gminnymi Związkami Drużyn, a z czasem także Komendami Hufca. W Leżajsku powstały wówczas dwa Hufce. Były to Hufiec Leżajsk Miasto z Komendantem dh Wacławem Czyżem a następnie dh Agnieszką Pliszka i Hufiec Leżajsk Gmina z Komendantem dh Adamem Bojanowskim. W Grodzisku Dolnym Komendantem Hufca zastał dh Czesław Niemiec, w Giedlarowej dh Jerzy Pawłow, w Kuryłówca dh Jan Krach a w Woli Zarczyckiej dh Czesław Płaza. Od 1981 roku rozpoczęło się scalanie mniejszych hufców. Hufce Leżajsk gmina, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Giedlarowa, Wola Zarczycka, Nowa Sarzyna weszły w skład Hufca Leżajsk a komendantem hufca został dh Jan Krach. W 1981 r. harcerze otrzymali pomieszczenie na harcówkę w budynku LOK, a z czasem miejsce to stało się nową siedzibą biura Komendy Hufca. Po roku 1985 funkcję Komendanta Hufca Leżajsk pełnili druhny i druhowie Maria Tanasiewicz, Wiesław Furmański, Barbara Gajewska i Jacek Drożdżal. Przez wszystkie lata od odtworzenia ZHP w 1956 roku do końca lat 80 następował stały rozwój Hufca Leżajsk. Harcerze i instruktorzy hufca regularnie uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach wszystkich szczebli od hufca po szkolenia szczebla centralnego organizowane przez GK ZHP. Regularnie organizowane były różne formy wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) i Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ). Obozy harcerskie odbywały się min. w Ożannie, Ulanowie, Księżpolu, Suścu, Krempachach, Golejowie, Cierpiszu (Hufiec Grodzisko Dolne) i Brzózie Królewskiej (Hufce Leżajsk i Giedlarowa). Harcerze ziemi leżajskiej uczestniczyli we wszystkich działaniach związku organizowanych na szczeblu centralnym m.in. Operacja Zamonit (odbudowa i rozbudowa Jury Krakowsko-Częstochowskiej ), Bieszczady 40 (zagospodarowanie Bieszczadów), Operacja 1001-Frombork (odbudowa i rozbudowa Fromborka), czy też Alertach Naczelnika. Ponadto harcerze brali udział w różnego rodzaju rajdach i imprezach różnych szczebli m.in. centralne – rajd „Azymut Huta Katowice”, rajd „Grunwaldzki”, rajd „Świętokrzyski”, rajd"Arsenał”, Polowe Zbiórki Harcerstwa Starszego, chorągwiane – rajd Bonarówka, Chorągwiane Manewry Techniczno Obronne, czy też hufcowe – Hufcowe Biegi na Orientację. Po wprowadzeniu w 1973 r. przez GK ZHP Ruchu Drużyn Sztandarowych harcerze hufca Leżajsk aktywnie włączyli się w realizację zadań z tym związanych. Pierwszy tytuł Drużyny Sztandarowej w Hufcu Leżajsk otrzymali harcerze SP w Dębnie wraz ze swoim drużynowym dh Adamem Bojanowskim. Tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej otrzymała jako pierwsza także drużyna zuchowa z Dębna. Bardzo popularne były drużyny Młodzieżowej Służby Ruchu działające na terenie hufców Leżajsk Miasto, Leżajsk Gmina oraz Grodzisko Dolne. W tym też okresie powstały drużyny „Nieprzetartego Szlaku”. Za swoją pracę i zaangażowanie instruktorzy Leżajscy byli wielokrotnie nagradzani różnego rodzaju odznaczeniami m.in. Krzyżami Zasługi, Krzyżami "Za Zasługi dla ZHP", odznaczeniami im. Janka Krasickiego, odznaką Chorągwianą (Walterowską) i stopniem Harcmistrza Polski Ludowej. Szczep harcerski przy SP nr 2 im XXX lecia PPR oraz Szczep w LO posiadały swoje sztandary.

Pod patronatem Łańcuta 1990-1998Edytuj

 
Pokazowy obóz harcerski na boisku osiedla mieszkaniowego w ramach Dni Leżajska 1996

Po roku 1990 nastąpiło zakończenie dotowania ZHP przez państwo co poważnie skomplikowało sytuację leżajskich harcerzy i w znacznym stopniu ograniczyło możliwości działania. W roku 1991 Hufiec Leżajsk w wyniku dążenia GK ZHP do likwidacji biedniejszych hufców włączony został do Hufca Łańcut. Likwidacja hufca Leżajsk, rozłam jaki nastąpił w ZHP (powstanie ZHR i innych organizacji), sprawiły że w Leżajsku ze związku odeszła większość instruktorów. Malała także liczba harcerzy. Nie znaczy to, że harcerstwo znikło z terenu Leżajska. Pod patronatem Hufca Łańcut harcerze Leżajscy uczestniczyli w wielu różnego rodzaju imprezach, m.in. Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie, Zlocie Drużyn Grunwaldzkich, PZHS-ach, Manewrach Techniczno Obronnych itp. Uczestniczyli w obozach harcerskich w Majdanie Sopockim i Świerkocinie, w hufcowych biwakach drużyn w Brzózie Królewskiej i Turzy. W 1996 r. w ramach obchodów „Dni Leżajska” w środku miasta stanął prawdziwy obóz harcerski, a krąg instruktorski „Knieja” zorganizował rajd rowerowy, różnego rodzaju zabawy i ognisko harcerskie dla mieszkańców miasta. Jednak największym marzeniem harcerzy leżajskich było przywrócenie swojej Komendy Hufca.

Odrodzenie 1998-2012Edytuj

 
Reprezentacja 9 DHS "Toperz" z Hufca Leżajsk na VII Festiwalu HiT

Marzenie o reaktywacji Hufca Leżajsk stało się faktem w 1998 roku, kiedy rozkazem Naczelnika ZHP ponownie powołana została Komenda Hufca w Leżajsku. Komendantem nowo powstałego hufca został dh Ryszard Kołodziej. Nastąpił trudny okres odbudowy, brak było doświadczonej kadry, hufiec nie posiadał żadnego sprzętu (sprzętu przejętego przez Hufiec Łańcut nie udało się odzyskać), nie było swojego lokalu. Gościny harcerzom udzieliło Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, które użyczyło pomieszczenie na biuro hufca. W 2003 r. komendantem hufca został dh Łukasz Sroka, a w 2007 r. dh Damian Wyszyński. Harcerze Hufca Leżajsk ponownie zaczęli pokazywać się nie tylko na miejscu biorąc udział w uroczystościach i imprezach miejskich ale także na arenie chorągwianej oraz centralnej. W 2004 roku zainicjowano w Leżajsku Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT, w którym corocznie uczestniczy coraz więcej reprezentacji z innych hufców i chorągwi. W 2011 r. instruktorzy Kręgu Instruktorskiego „Knieja” (reaktywowanego w 2009 r.) byli inicjatorami I Zlotu instruktorów i kręgów instruktorskich chorągwi podkarpackiej. W tym samym 2011 r. powstała Komisja Historyczna Hufca Leżajsk. Harcerze brali co roku udział w Obozowej Akcji Letniej, organizowane były liczne biwaki, wycieczki itp. Systematycznie wzrastała także liczba instruktorów.

2013 rok 100-leciaEdytuj

 
Tablica Pamiątkowa przy ul. 28 maja w Leżajsku, ufundowana z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi leżajskiej

Rok 2013 ogłoszono rokiem 100-lecia harcerstwa na ziemi leżajskiej. W ramach obchodów jubileuszu przez cały rok organizowano szereg imprez mających przybliżyć zarówno harcerzom jak i mieszkańcom miasta historię leżajskiego harcerstwa. W trakcie roku szkolnego przeprowadzony został w drużynach cykl spotkań z byłymi harcerzami którzy mogli w harcerskiej atmosferze wspominać czasy swojej młodości. W czasie wakacji zorganizowany został Zlot Harcerskich Pokoleń w Majdanie Sopockim, w którym udział wzięli obecni i dawni instruktorzy z Leżajska, Łańcuta, Rzeszowa i Jarosławia wraz z rodzinami, a którego program w całości nawiązywał do jubileuszu. Harcerze leżajscy uczestniczyli w obozie harcerskim w Olchowcu nad Soliną, a który również nawiązywał do rocznicy. W listopadzie zbiegły się dwa jubileusze. Oprócz 100-lecia harcerstwa odbył się 10 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej HiT w trakcie którego została otwarta w MCK w Leżajsku wystawa pt. „1913-2013”, na której zebrano pamiątki i zdjęcia obrazujące działalność harcerską na ziemi leżajskiej. Drugim wydarzeniem które nastąpiło w czasie HiT-a było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej z okazji rocznicy.

Współczesność (po 2013 r.)Edytuj

 
Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusz Bezdzietny HR wręcza sztandar Komendantowi Hufca Leżajsk phm. Damianowi Wyszyńskiemu

Prowadząc działania popularyzujące działalność ZHP harcerze leżajscy stworzyli swoje media tj. prasę internetową (Biuletyn Harcerski), telewizję (HarcTV) i radio (RadioStacja). Jako dodatkową motywację dla harcerzy ustanowiono Medal “Wzorowy harcerz” wręczany na zakończenie roku harcerskiego. Harcerze i instruktorzy regularnie biorą udział w HAL i HAZ. Uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i organizowanych przez jednostki nadrzędne. Zdobywane są kolejne stopnie harcerskie i instruktorskie. Od 2014 r. hufiec leżajski posiada swojego przedstawiciela w Radzie Chorągwi Podkarpackiej. W dniu 23.10.2015 r. leżajscy harcerze otrzymali z rąk Komendanta Chorągwi Podkarpackiej hm. Mariusza Bezdzietnego sztandar hufca. W tym samym dniu w czasie zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Komendantem Hufca został phm. Stanisław Garbacki. Po rozpadzie hufca Przeworsk na początku 2016 roku do hufca Leżajsk przydzielone zostały drużyny z terenu gmin Sieniawa i Tryńcza. Od 2016 roku zorganizowany został cykliczny Turniej Strzelecki o Puchar Komendanta Hufca ZHP Leżajsk.

Władze HufcaEdytuj

Komenda Hufca

 • hm. Stanisław Garbacki – komendant hufca
 • hm. Damian Wyszyński – z-ca komendanta, skarbnik
 • hm. Grzegorz Student HR – z-ca komendanta ds. programowych
 • hm. Edyta Dolecka – członek komendy

Komisja Rewizyjna

 • pwd. Szczepan Paprocki – przewodniczący KR
 • phm. Sławomir Ordyczyński – zastępca przewodniczącego KR
 • hm. Elżbieta Furmańska – członek KR

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich dla hufca ZHP w Łańcucie i w Leżajsku

 • hm. Irena Sroczyk – przewodnicząca (Hufiec ZHP Łańcut)
 • hm. Maria Prejs – sekretarz (Hufiec ZHP Łańcut)
 • hm. Stanisław Bajda – członek Komisji (Hufiec ZHP Łańcut)
 • hm. Marta Domka – członek Komisji (Hufiec ZHP Łańcut)
 • pwd. Magdalena Grzybowska-Rogala (Hufiec ZHP Łańcut)
 • hm. Ryszard Kozioł HR – członek Komisji (Hufiec ZHP Leżajsk)
 • hm. Edyta Dolecka HR – członek Komisji (Hufiec ZHP Leżajsk)

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich dla hufca ZHP Leżajsk (stopień przewodnika)

 • hm. Edyta Dolecka – przewodnicząca
 • phm. Agnieszka Wyszyńska – sekretarz
 • hm. Ryszard Kozioł HR – członek Komisji
 • hm. Grzegorz Student HR - członek Komisji

Kapituła Stopni i Sprawności Harcerskich

 • hm. Eugeniusz Kwieciński – przewodniczący Kapituły
 • hm. Edyta Dolecka HR – członek Kapituły
 • pwd. Kinga Kwiecińska – członek Kapituły

Komisja Historyczna

 • hm. Ryszard Kozioł – przewodniczący
 • hm. Eugeniusz Kwieciński – członek
 • hm. Stanisław Garbacki – członek

Harcerski Klub Ratowniczy

 • pwd. Piotr Pietrycha – szef HKR Leżajsk
 • ratownik KPP pwd. Łukasz Dec – szef szkolenia HKR Leżajsk

Jednostki organizacyjneEdytuj

 • 1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku
 • 2 Środowiskowa Drużyna Harcerska "JUSSY" im. Rudolfa Jaszowskiego "Lamparta"
 • 4 Drużyna Harcerska "SOKOŁY" w Sieniawie
 • 7 Drużyna Harcerska "IGNIS" w Sieniawie
 • 8 Drużyna Harcerska "Kameleon" w Nowej Sarzynie
 • 9 Drużyna Harcerzy Starszych "TOPERZ" im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
 • 14 Turystyczno-Wędrownicza Drużyna Harcerska "JASTRZĄB" im. ppłk. Ludwika Sawickiego
 • 52 Leżajska Drużyna Harcerska "SKAUT" im. Armii Krajowej
 • Krąg Instruktorski "Knieja"
 • Gromada Zuchowa "Wafel"
 • 1 Gromada Zuchowa "LEŚNE SKRZATY"
 • Próbna Gromada Zuchowa w Tryńczy
 • Próbna Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku przy OREW w Laszczynach
 • Próbna Drużyna Harcerska w Tryńczy

BibliografiaEdytuj

 • Raport 1 Drużyny Skautowej przy Polskim Towarzystwie gimnastycznym „Sokół” w Leżajsku za czas od 12 lipca 1913 do 31 grudnia 1913 – Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • Czesław Płaza „Działalność Harcerstwa w powiecie Leżajskim w latach 1956-1975" – Kraków 1979
 • Zbigniew Larendowicz „Związek Harcerstwa Polskiego w Leżajsku” – Leżajsk 1980 (maszynopis w zbiorach autora)
 • Czesław Płaza „Z Historii ruchu Harcerskiego w Leżajskiem (1944-1956) cz.1 – Almanach leżajski – zeszyt nr 2/83
 • Czesław Płaza „Z Historii ruchu Harcerskiego w Leżajskiem (1944-1956) cz.2 – Almanach leżajski – zeszyt nr 3/83
 • Czesław Płaza „Z Historii ruchu Harcerskiego w Leżajskiem – lata 1950-1956” cz.3 – Almanach leżajski – zeszyt nr 4/84
 • Zbigniew Larendowicz "Wspomnienie o działalności Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym na terenie Leżajska" – Biuletyn Miejski kwiecień-maj 1994
 • Zofia Martysz „Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku w latach 1944-1998" – Kielce 1999
 • Katarzyna Typrowicz „Harcerstwo w Leżajsku /1975-1995/" – Rzeszów 2000
 • Ryszard Kozioł "Początki działalności harcerskiej na terenie Leżajska cz.1 – Biuletyn Harcerski nr (14) 2/2011
 • Ryszard Kozioł "Początki działalności harcerskiej na terenie Leżajska cz.2 – Biuletyn Harcerski nr (18) 1/2012
 • Ryszard Kozioł "Początki działalności harcerskiej na terenie Leżajska cz.3 – Biuletyn Harcerski nr (19) 2/2012
 • Ryszard Kozioł "Początki działalności harcerskiej na terenie Leżajska cz.4 – Biuletyn Harcerski nr (21) 4/2012
 • Ryszard Kozioł "Początki działalności harcerskiej na terenie Leżajska cz.5 – Biuletyn Harcerski nr (25) 10/2012
 • Ryszard Kozioł „Harcerstwo w pytaniach i odpowiedziach" – Leżajsk 2011

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj