Hurbatila

Hurbatila (ok. 1330 p.n.e.) – władca elamicki, znany jak dotychczas jedynie ze źródeł babilońskich. Wzmiankowany jest w jednej z inskrypcji kasyckiego króla Kurigalzu II, gdzie nazywany jest "tyranem Suzy i Elamu". Według Kroniki P obaj władcy toczyli ze sobą wojnę, z której zwycięsko wyjść miał Kurigalzu II.

Hurbatila
król Elamu
Okres

ok. 1330 p.n.e.

BibliografiaEdytuj

  • hasło Hurbatila, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 72.