Hymn Saint Kitts i Nevis

O Land of Beauty! (O piękna ojczyzno!) jest hymnem państwowym Saint Kitts i Nevis od 1983.

O Land of Beauty!
O piękny kraju!
ilustracja
Państwo  Saint Kitts i Nevis
Tekst Kenrick Georges
Muzyka Kenrick Georges
Lata obowiązywania 1983-

Autorem słów i muzyki jest Kenrick Georges.

TekstEdytuj

wersja oryginalna

O Land of Beauty!
Our country where peace abounds,
Thy children stand free
On the strength of will and love.
With God in all our struggles,
St. Kitts and Nevis be
A nation bound together,
With a common destiny.

As stalwarts we stand
For justice and liberty.
With wisdom and truth
We will serve and honour thee.
No sword nor spear can conquer
For God will sure defend.
His blessings shall forever
To posterity extend.

wersja polska

O piękna ojczyzno!
Nasz kraj to, w którym panuje pokój,
Twe dzieci są wolne, swobodne
Na mocy silnej woli i miłości.
Razem z Bogiem we wszystkich zmaganiach,
St. Kitts and Nevis będzie
Narodem związanym razem,
Z wspólnym celem i przeznaczeniem.

Z wielkim zapałem dążymy
Do sprawiedliwości i wolności.
Z mądrością i prawdą
Będziemy służyć ku twej chwale.
Żaden miecz i ostrze nam nie straszne,
Gdyż Bóg stanie w naszej obronie.
Jego błogosławieństwa na zawsze
Przyczynią się do naszego rozwoju.