Iłowiec (skała osadowa)

Iłowiec – rodzaj niezłupkowaconej skały osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.

  • Barwa – szara
  • Struktura (frakcja) – iłowa
  • Tekstura – bezładna
  • Składniki mineralne – kwarc, minerały ilaste, okruchy, spoiwo ilaste.
Złoża iłowca w Polsce

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.