II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

liceum ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodziliceum ogólnokształcące wywodzące swoje korzenie od powstałego w 1904 r. Prywatnego Progimnazjum Męskiego Józefa Radwańskiego.

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Państwo

 Polska

Miejscowość

Łódź

Adres

ul. Nowa 11/13,
90-031 Łódź

Data założenia

1904

Patron

Gabriel Narutowicz

Dyrektor

Dariusz Jędrasiak

Wicedyrektorzy

Antoni Markiewicz

Położenie na mapie Łodzi
Mapa konturowa Łodzi, w centrum znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, w centrum znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi”
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa konturowa województwa łódzkiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi”
Ziemia51°45′58,4136″N 19°28′55,4772″E/51,766226 19,482077
Strona internetowa

Historia Edytuj

Historia liceum zaczyna się w 1904 roku, kiedy na podstawie pozwolenia ówczesnego Ministerstwa Oświaty powstała Prywatna Męska Szkoła Józefa Radwańskiego. Była to 2-klasowa placówka przygotowująca młodzież do podjęcia nauki w szkołach średnich. Dwa lata później – 1 października 1906 – na fali złagodzenia antypolskiej polityki oświatowej rosyjskiego zaborcy, szkołę przekształcono w Prywatne Progimnazjum Męskie Filologiczne J. Radwańskiego z kursem 4 klas niższych realizujących program rządowego gimnazjum[1]. Szkoła jako pierwsza placówka oświatowa w Łodzi uzyskała zezwolenie na wprowadzenie polskiego języka wykładowego, oprócz nauki języka rosyjskiego, historii i geografii, i dlatego była znana jako Progimnazjum Polskie Radwańskiego. 27 listopada 1917 szkoła została przekształcona w pełne ośmioletnie gimnazjum[1].

W odrodzonej Polsce szkoła zmieniła właściciela i jako Męskie Gimnazjum Klasyczne Kazimierza Tomaszewskiego działała bardzo aktywnie na łódzkim polu oświatowym. Nic więc dziwnego, że w 1929 roku szkołę upaństwowiono i nadano jej nazwę Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi. Kilka lat później przekazano jej obszerny budynek po Izbie Przemysłowo-Handlowej przy ul. Targowej 63. Był to kolejny okres świetności w dziejach „dwójki”, który został brutalnie przerwany przez wybuch drugiej wojny światowej. Uczniowie i nauczyciele szkoły potwierdzili swój patriotyzm na wszystkich frontach tej wojny.

Po II wojnie światowej szkoła szybko wznowiła działalność jako II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza. W 1956 r. została przekształcona ze szkoły męskiej w placówkę koedukacyjną. Połowa lat sześćdziesiątych to szczególny okres w dziejach szkoły. W 1964 roku z okazji 60-lecia „dwójki” odbył się zjazd jej absolwentów i wychowanków. Miał on swój symboliczny wymiar, ponieważ po raz ostatni odbył się w przedwojennym budynku szkoły przy ul. Targowej. Rok szkolny 1965/1966 został zainaugurowany już w budynku „tysiąclatki” przy ul. Nowej 11/13. W nowej siedzibie szkoła rozwijała się i dbała o tradycje – w 1984 roku, podczas kolejnego zjazdu absolwentów szkoły, odsłonięto pomnik jej patrona, prezydenta Gabriela Narutowicza. Łącząc tradycję z wyzwaniami nowoczesności II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi wkroczyło w XXI wiek i bardzo uroczyście obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

Gmach szkoły Edytuj

W ponad stuletniej historii szkoła wielokrotnie zmieniała swą siedzibę. Zaczynała bardzo skromnie, w czynszowej kamienicy przy ul. Cegielnianej 11 (obecnie ulica Jaracza). Wynajmowaną na potrzeby szkoły część budynku zaadaptowano do potrzeb szkolnych. Jednak warunki były niezbyt sprzyjające efektywnej pracy dydaktycznej i kolejną siedzibą stał się budynek przy ul. Zawadzkiej 9 (obecnie ulica Próchnika), w którym na potrzeby szkoły wynajęto trzy piętra i wydzieloną część podwórka. Troska dyrektora o estetykę i czystość izb lekcyjnych znalazła potwierdzenie w raportach i sprawozdaniach urzędników wizytujących szkołę. Popularność szkoły, której odbiciem był znaczący wzrost liczby uczniów, doprowadziła do kolejnej zmiany siedziby. Szkoła została przeniesiona do pomieszczeń w jednej z famuł wybudowanych przez I. K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej. Szkoła zajmowała tam dwa piętra od podwórka i chociaż warunki nauki uległy polepszeniu to nadal nie były optymalne. Radykalna zmiana na lepsze nastąpiła dopiero w 1933 roku, kiedy przeniesiono szkołę na ul. Targową 63. Wreszcie nauka odbywała się w jasnych, przestronnych salach, a boisko szkolne stało się chlubą szkoły i obiektem zazdrości uczniów innych łódzkich szkół. W połowie lat sześćdziesiątych nastąpiła kolejna zmiana siedziby szkoły i uczniowie „dwójki” musieli opuścić swój przedwojenny budynek. Zadecydowało o tym sąsiedztwo z Wyższą Szkołą Filmową, uczelnią znaną szeroko nawet poza granicami Polski. Trudne warunki lokalowe tej uczelni spowodowały, że przekazano jej cały kompleks zajmowany dotychczas przez liceum. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w 1965 roku miało miejsce już w budynku przy ul. Nowej 11/13. Ówczesne władze, łącząc oddanie budynku z uroczystością w skali miasta oraz przeznaczając znaczne środki finansowe na wyposażenie placówki, chciały zapewnić o swoim uznaniu dla szkoły, wyrażonym przekazaniem jej nowego gmachu. Nowy, nowoczesny budynek zastąpił stary, przedwojenny.

Patron szkoły Edytuj

23 sierpnia 1929 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadał szkole nazwę „Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza w Łodzi”. W 6. rocznicę śmierci pierwszego prezydenta RP – 16 grudnia 1982 roku – wmurowano akt erekcyjny w fundament pomnika, który „wzniesiony dla uczczenia pamięci Gabriela Narutowicza, niech przypomina następnym pokoleniom wychowanków szkoły postać wielkiego Polaka”.

Co roku, 16 grudnia, w rocznicę śmierci Gabriela Narutowicza, obchodzone jest Święto Szkoły, w trakcie którego odbywa się także ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Dewiza szkoły: „Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym celem”

Tradycje Edytuj

Więź z przeszłością pozwalają organizować tradycyjne zjazdy absolwentów i wychowanków szkoły od 1927 roku. Na przełomie XX/XXI wieku odbywały się co 5 lat. Obecnie szkoła organizuje co roku zjazdy absolwentów, a rok 1998 rozpoczął zwyczaj uroczystego obchodzenia 50-lecia matury kolejnych roczników. W 1998 r. pierwsze takie spotkanie przypadło na rocznik 1948, który jako pierwszy zdawał maturę po II wojnie światowej.

Od roku 2010 w Szkole odbywa się coroczny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Kalendarium szkoły Edytuj

 • 1904 - Józef Radwański został właścicielem szkoły przy ul. Cegielnianej 11.
 • 1 X 1906 - szkoła przekształcona w czteroklasowe Prywatne Progimnazjum Męskie Filologiczne.
 • 27 XI 1917 - szkoła została przekształcona w pełne ośmioletnie gimnazjum.
 • 1 III 1918 - odszedł dotychczasowy właściciel szkoły, Józef Radwański; nowym właścicielem szkoły został nauczyciel matematyki Kazimierz Tomaszewski.
 • 23 VIII 1929 - szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.
 • 1 IX 1933 - przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Targowej 63.
 • 1939 - 1945 - okupacyjna przerwa w działalności szkoły
 • 1 II 1945 - wznowiono działalność po II wojnie światowej; 1. powojenny dyrektor - Norbert Filutowicz, przedwojenny nauczyciel szkoły. 
 • VI 1948 - pierwsza powojenna matura
 • 1 IX 1956 - przekształcenie szkoły z męskiej w koedukacyjną na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty  
 • 11 IV 1964 - I Zjazd Absolwentów i Wychowanków, który ufundował sztandar szkoły, portret patrona szkoły i tablicę pamiątkową poświęconą „Pamięci profesorów i wychowanków poległych w czasie wojny i okupacji”.
 • 1 IX 1965 - szkoła została przeniesiona do nowego budynku „tysiąclatki” przy ulicy Nowej 11/13.
 • 14 XII 1972 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50. rocznicy śmierci patrona szkoły - prezydenta RP Gabriela Narutowicza.
 • 17 IX 1974 - minister Oświaty i Wychowania odznaczył szkołę Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej. 
 • 18 IV 1980 - II Zjazd Absolwentów i Wychowanków szkoły z okazji 75 rocznicy jej powstania; w trakcie zjazdu szkoła została wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
 • 5 V 1984 - III Zjazd Absolwentów połączony z odsłonięciem pomnika patrona szkoły, Gabriela Narutowicza. 
 • 1 IX 1984 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Sadłocha.
 • 1 VI 1995 - IV zjazd Absolwentów i Wychowanków II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza.
 • 1 XII 1996 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Dariusz Jędrasiak.
 • 15 V 1998 - V Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 50-lecia matury-rocznik 1948.
 • 12 VI 1999 - VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 95 rocznicy jej powstania.
 • 1 IX 2003 - po raz pierwszy przyjęci zostali uczniowie do trzyletniego liceum.
 • V 2004 - po raz ostatni zdają maturę absolwenci czteroletniego liceum.
 • 4-5 VI 2004 - VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 100-rocznicy jej powstania
 • V 2005 - po raz pierwszy zdają maturę w nowej formule absolwenci trzyletniego liceum.
 • I 2006 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Bielecka.
 • 1 X 2007 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Jadwiga Ochocka.
 • 17 X 2009 - VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkoły z okazji 105-lecia jej powstania
 • 12 XI 2013 odsłonięcie tablicy pamiątkowej mjr Eugeniusza Kaszyńskiego, ps. „Nurt”, absolwenta szkoły w 1931 r.; dowódcy Świętokrzyskiego Zgrupowania Partyzanckiego „Ponury”[2]

Dyrektorzy Edytuj

 • Radwański Józef – 1904-1918
 • Roliński Józef – 1918-1929
 • Bromirski Rajmund – 1929-1931
 • ks. Orłowski Józef – 1931
 • Fabrycy [?] – 1931-1932
 • Dobrzański Celestyn – 1932-1935
 • Urban Hieronim – 1935-1939
 • Mierzwa Edward – 1939
 • Filutowicz Norbert – 1945-1962
 • Adamczewska Genowefa – 1962-1966[3]
 • Strobin Marian – 1966-1967[4]
 • Burawska Bożena – 1967-1978
 • Małkiewicz Wiesława – 1978-1984
 • Sadłocha Jadwiga – 1984-1996
 • Jędrasiak Dariusz – 1996-2006
 • Jadwiga Bielecka – 2006-2007
 • Jadwiga Ochocka – 2007-2022
 • Jędrasiak Dariusz - od 2022

Znani absolwenci Edytuj

Kulturalne tradycje szkoły bez ciasnoty konserwatyzmu, czego przejawem było nadanie placówce patrona w osobie Gabriela Narutowicza, były inspiracją dla wielu pokoleń absolwentów ceniących wolność, w tym licznych twórców rozrywki i sztuki:

Przypisy Edytuj

 1. a b O szkole | II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, lo2-lodz.edupage.org [dostęp 2019-09-02].
 2. Kałach Maciej, Major „Nurt” upamiętniony w II LO; [w:] „Polska. Dziennik Łódzki”, 13 XI 2013, nr 264, s. 5
 3. Sekretarz Komitetu Łódzkiego PZPR ds. kultury i propagandy w latach 1975-1981
 4. Historyk; w latach 70. XX w. z-ca dyr. Muzeum Historii Ruchu Robotniczego w Łodzi
 5. ABSOLWENCI Z ROKU 1956 KLASA IX C. II LO. [dostęp 2011-01-24]. (pol.).
 6. ABSOLWENCI Z ROKU 1953. II LO w Łodzi. [dostęp 2011-01-24]. (pol.).
 7. ABSOLWENCI Z ROKU 1948 KLASA III B. II LO w Łodzi. [dostęp 2011-01-24]. (pol.).
 8. ABSOLWENCI Z ROKU 1955. II LO w Łodzi. [dostęp 2011-01-24]. (pol.).
 9. a b ABSOLWENCI Z ROKU 1995 KLASA IVE. II LO w Łodzi. [dostęp 2021-01-19]. (pol.).
 10. ABSOLWENCI Z ROKU 1990 KLASA IVB. II LO w Łodzi. [dostęp 2021-01-19]. (pol.).
 11. Absolwenci 1997 r., kl. IVD.

Linki zewnętrzne Edytuj