Otwórz menu główne

Zjednoczenie Syjonistów Demokratów "Ichud" (z hebr. Jedność) - żydowska partia syjonistyczna działająca w Polsce w latach 1944-1950.

Była jedyną liberalną, żydowską partią polityczną działającą legalnie w powojennej Polsce. Jej głównym celem była budowa państwa żydowskiego w Palestynie, co otwarcie popierały władze komunistyczne. Ichud w zamian akceptował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej oraz poparł Blok Demokratyczny w referendum z 1946 roku i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku. W drugiej połowie lat 40. była najliczniejszą partią żydowską w Polsce. W 1947 roku posiadała około 8 tysięcy członków. Przedstawiciele Ichudu wchodzili w skład Centralnego Komitetu Żydów Polskich

Partia prowadziła w Polsce około 70 kibuców, w których przygotowywano przyszłych emigrantów do wyjazdu do Palestyny. Ichud wraz z innymi partiami syjonistycznymi organizowała nielegalne wyjazdy na te ziemie. W 1950 roku partia została oficjalnie rozwiązana przez władze komunistyczne, a większość jej członków w obawie przed represjami wyjechała do Izraela.

BibliografiaEdytuj