Iloczyn tensorowy modułów

Iloczynem tensorowym modułów i nazywa się taki moduł, którego odwzorowania liniowe (homomorfizmy) w dowolny moduł są we wzajemnie jednoznacznej odpowiedniości z odwzorowaniami dwuliniowymi modułów i w moduł

Istnienie i określenieEdytuj

Jeżeli   jest pierścieniem przemiennym oraz   i   są odpowiednio prawym i lewym  -modułem, to istnieje z dokładnością do izomorfizmu jedyny taki  -moduł   oraz odwzorowanie dwuliniowe

 

że dla każdej grupy abelowej   oraz dla każdego odwzorowania dwuliniowego

 

istnieje taki homomorfizm grup

 

że

 

Moduł   (wraz z odzorowaniem  ) nazywana jest iloczynem tensorowym modułów   i   i oznaczana symbolem   (bądź po prostu   gdy z kontekstu wynika nad jakim pierścieniem   rozważane są moduły). Innymi słowy, iloczyn tensorowy   i   to jedyna z dokładnością do izomorfizmu grupa abelowa   dla której diagram

 

jest przemienny.

Konstrukcja iloczynu tensorowego modułówEdytuj

Iloczyn tensorowy  -modułów   i   (wraz z odwzorowaniem  ) może zostać skonstruowany w następujący sposób: rozpatrzmy moduł wolny   generowany przez iloczyn kartezjański   Jego elementami są funkcje   o skończonym nośniku   postaci

 

dla pewnych   gdzie   oznacza funkcję, która   przyporządkowuje 1, gdy   i 0 w przeciwnym wypadku. Moduł ilorazowy

 

gdzie   jest podmodułem modułu   generowanym przez elementy postaci

 
 

dla   jest iloczynem tensorowym modułów   i  

 

Element

 

nazywany jest tensorem prostym elementów   i   a każdy element  tensorem. Zbiór wszystkich tensorów prostych jest zbiorem wolnych generatorów iloczynu tensorowego   Tensor prosty   jest obrazem pary   w homomorfizmie kanonicznym

 

Jeżeli   -bimodułami, to można wprowadzić definicję iloczynu tensorowego

 

zastępując odpowiednio odwzorowania dwuliniowe odwzorowaniami  -liniowymi w określeniu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Claude Chevalley, Fundamental concepts of algebra. New York, Academic Press, 1956. s. 74–77.