Imiesłów przymiotnikowy czynny

Imiesłów przymiotnikowy czynny – nieosobowa forma czasowników niedokonanych mówiących o sprawcy czynności teraźniejszej.

W języku polskim tworzy się go za pomocą cząstki -ący (np. biorący, tworzący, rozumiejący, piszący). Cząstkę tę dodaje się do tematu 3. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego czasownika (np. pisać → pisz-ą → pisz-ący → piszący; rozumieć → rozumiej-ą → rozumiej-ący → rozumiejący). Podobnie jak przymiotnik odmienia się przez liczby, przypadki i rodzaje. W przeciwieństwie do przymiotnika nie odmienia się przez stopnie.

Zobacz teżEdytuj